Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

  13/22

Kørekort har ingen alder

Kørekort har ingen alder

Fra 1. juli 2017 bliver det nemmere for ældre i Danmark at have kørekort. Aldersgrænsen på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode bliver nemlig fjernet.

Fra 1. juli bliver aldersgrænsen på 75 år for den almindelige gyldighedsperiode på kørekort fjernet, ligesom man ikke længere kan fastsætte en kortere gyldighedstid for ansøgere over 73 år.

De nye regler omfatter kørekort til gruppe 1-køretøjer, hvor almindelig bil, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj hører ind under.

Gyldighedsperioden er herefter 15 år ved udstedelse af kørekort, uanset alder.

Med eller uden lægeattest?
Ved almindelig fornyelse af kørekort til gruppe 1-køretøjer skal der ikke vedlægges lægeattest. Alle er omfattet af denne regel, uanset alder.

Lægeattest skal fortsat vedlægges ved fornyelse af et tidsbegrænset kørekort grundet helbredsmæssige grunde.

Bortfald af rabat-satsen til ansøger over 75 år
Den rabat, ansøgere hidtil har fået, når de var fyldt 75 år og skulle forny deres kørekort, bortfalder. Det sker med begrundelse i, at de nu fornyer deres kørekort på lige vilkår med alle andre.

Fornyelse af almindeligt kørekort koster 130 kroner.

Fornyelse af kørekort, som er tidsbegrænset på grund af helbredsmæssige forhold, er gebyrfri.

Gruppe 2-køretøjer er ikke omfattet
Kørekort til gruppe 2-køretøjer (lastbil, bus og kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt kørelærergodkendelse) er ikke omfattet af de nye regler.

Læs mere på Borgerservice.
Skrevet af

Susanna van Overeem

Susanna van Overeem
Fagspecialist

Nyhedsartikel

Dette er en artikel fra et af Schultz' nyhedsbreve udsendt juni 2017.

Abonnér på Schultz' nyhedsbreve.