Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

  12/22

Skærp indsatsen over for anbragte unge

Skærp indsatsen over for anbragte unge

Når anbragte unge går fra barn til voksen, skal hjælpen bevilges ud fra en helhedsvurdering, og det betyder, at kommunen skal være opmærksom på reglerne i både serviceloven og beskæftigelseslovgivningen. Få et overblik over udvalgte regler for unge under 30 år.

En ny undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Dansk Socialrådgiverforening står bag, viser, at hver 5. kontanthjælpsmodtager har været anbragt uden for hjemmet som barn eller som ung.

Når anbragte unge overgår fra barndom til voksenliv, har kommunen pligt til at foretage en helhedsvurdering af den unges situation. Det betyder, at kommunen både skal være opmærksom på reglerne i beskæftigelseslovgivningen og reglerne om støtte efter serviceloven.

Det har kommunen pligt til
Kommunen har pligt til at udarbejde en handleplan for den anbragte unge efter serviceloven. Når den anbragte unge er fyldt 16 år, skal der i handleplanen opstilles mål for den unges overgang til voksenlivet, bl.a. i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at sikre en sammenhængende og langsigtet indsats i forhold til den unges overgang til voksenlivet og fremtidige selvforsørgelse.

Seks måneder før den unge fylder 18 år, er kommunen desuden forpligtet til at revidere handleplanen. I den forbindelse skal kommunen være opmærksom på:
  • om den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse.
  • hvilken støtte der er behov for efter det fyldte 18. år.
Helhedsvurdering af den unges behov for støtte
Nedenfor har vi samlet en række af de regler, som kommunen skal være særligt opmærksom på, når en ung er anbragt uden for hjemmet og overgår til voksenlivet. Reglerne giver mulighed for, at kommunen kan foretage en helhedsvurdering af den unges behov for støtte i overgangen fra ungdom til voksenliv. Nogle af reglerne er bindende for kommunen.

Formål
Helhedsvurdering

Læs mere i guiden
Pligten til helhedsvurdering og vejledningspligten*.
Den hjælp, som kommunen bevilger, skal bevilges ud fra personens samlede situation.

Pligten til helhedsvurdering gælder både for jobcenter, børn- og ungeafd. og kommunens øvrige afdelinger på det sociale område.
Handleplan for børn og unge

Læs mere i guiden Handleplan for børn og unge*
Formålet er bl.a. at skabe en ramme for et aktivt samarbejde mellem barnet/den unge, forældre og kommunen. Handleplanen medvirker også til, at der systematisk kan ske opfølgning af indsatsen.

Handleplanen udarbejdes i kommunens børn- og ungeafdeling.
"Min Plan"

Læs mere i guiden "Min Plan"**
Formålet med "Min Plan" er, at planen skal være én samlet indgang til indsatsen.

"Min Plan" skal også medvirke til at få et samlet overblik, herunder hvilke forpligtigelser og krav der stilles til personen.

"Min Plan" udarbejdes i jobcentret.
Uddannelsespålæg

Læs mere i guiden Uddannelsespålæg og indsats for målgruppe 2.12 og 2.13**
Formålet er, at unge hurtigst muligt påbegynder og gennemfører en uddannelse.

Uddannelsespålæg gives i jobcentret.
Koordinerende sagsbehandler

Læs mere i guiden om uddannelsespålæg, pkt. 6. særligt om indsats for målgruppe 2.13 (aktivitetsparate) **
Formålet er, at den unge får en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats.

En koordinerende sagsbehandler bevilges af jobcentret.
Efterværn

Læs mere i guiden Efterværn*
Formålet er at sikre en god overgang til en selvstændig tilværelse. Fokus er at støtte den unge i uddannelse og beskæftigelse.

Efterværn kan bestå af en række foranstaltninger.

Efterværn bevilges af kommunens børn- og ungeafdeling.
Socialpædagogisk bistand

Læs mere i guiden Optræning, udvikling, genoptræning og vedligeholdelse, se pkt. 3. Socialpædagogisk støtte, behandling m.v.*
Formålet med hjælpen er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.

Socialpædagogisk bistand bevilges af kommunens socialafdeling.
Støtte- og kontaktperson

Læs mere i guiden Støtte- og kontaktperson*
Formålet er at støtte personer med meget svære livsvilkår til at få større livskvalitet og en mere værdig og tilfredsstillende hverdag.

En støtte- og kontaktperson bevilges af kommunens socialafdeling.
Mentorstøtte

Læs mere i guiden Mentorstøtte*
Formålet med mentorstøtte er, at personen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær uddannelse.

Mentorstøtte bevilges af jobcentret.

Se analysen fra AE-rådet her: Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag.

*Kræver adgang til Lovguide Socialforvaltning.
**Kræver abonnement til Lovguide Jobcenter.

Bestil 14 dages gratis prøveadgang til Lovguide Socialforvaltning


Bestil 14 dages gratis prøveadgang til Lovguide Jobcenter

Skrevet af

ITH

Iben Thagaard
Fagspecialist

DBE

Dorthe Bjerremand Erichsen
Fagspecialist

Nyhedsartikel

Dette er en artikel fra et af Schultz' nyhedsbreve udsendt juni 2017.

Abonnér på Schultz' nyhedsbreve.