Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   5/15

Schultz Intern Regelportal

Schultz Intern Regelportal til styring af interne regler, forretningsgange og instrukser

Et regelssystem sikrer ensartet sagsbehandling
I mange organisationer hører de interne retningslinjer, forretningsgange og instrukser til blandt de regler, der er lige så vigtige som den lovgivning, der bruges i det daglige arbejde. Derfor bør der også være lige så godt styr på reglerne som på lovgivningen. Det vil sige, de interne regler skal samles og ajourføres. Så følger alle de samme regler - uden undtagelse. Med Schultz Intern Regelportal får I et brugervenligt og pålideligt værktøj, der sikrer overblik og kontinuitet.

Sikring af viden
Med Schultz Intern Regelportal får I mulighed for at strukturere de interne arbejdsgange, procedurer og regler i en løsning, der er tilgængelig for alle medarbejdere. Dermed bruger I aktivt den viden, der er samlet hos jer - og undgår tvivl om, hvilke interne regler der er gældende. Samtidig sikrer I, at værdifuld viden ikke går tabt, når en medarbejder stopper.

Brugervenligt og integreret
Et regelsystem kan placeres for sig eller sammen med lovsystemerne fra Schultz. Regel- og lovsystemer fungerer på samme brugervenlige måde. Det betyder, at I nemt kan søge på bestemte ord og områder i de interne regler. I kan også oprette henvisninger fra de interne regler til lovteksterne. På den måde får I et effektivt arbejdsredskab skræddersyet til jer.

Integrér egne regler, forretningsgange og instrukser i din Schultz lovportal
Adgang til regelsystemet er let. Bruger I allerede Schultz' lovsystemer, har I adgang gennem dem. Ellers sker det via en internetløsning, der naturligvis er beskyttet med brugernavn og password.
Fakta

Med Schultz Intern Regelportal får I mulighed for at strukturere de interne arbejdsgange, procedurer og regler i en løsning, der er tilgængelig for alle medarbejdere.

Indkøb via SKI

Schultz Intern Regelportal kan indkøbes via SKI rammeaftale 02.19.