Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Schultz Kommunekoncept   2/2

MERE-Schultz

Velkommen til MERE-Schultz - målrettet brugerne af Schultz' lovportaler

Schultz udsender 6-8 gange årligt nyhedsbrevet MERE-mail. MERE-mail indeholder information målrettet brugerne af Schultz' lovportaler/Schultz Kommunekoncept - fx tips til brugen af portalerne, links til unikke oversigtsskemaer, temaartikler m.v.

Nedenfor finder du et overblik over historierne fra MERE-mail:

2017

Maj
Fra virksomhedspraktik til løntilskud - det spørger jobcentrene mest om
Sygedagpengelovens sværeste paragraf
Bisidder eller partsrepræsentant?
Integrationsydelse eller kontanthjælp?
Hvordan skal der handles på handleplaner?
Få svar med det samme - ny funktion i Lovguide Socialforvaltning

Marts
Nye regler: Mere uddannelse til ledige
Ny vejledning om samarbejde med læger og sundhedspersoner
Få hjælp til sagsbehandlingen i sager om bilstøtte
Må man behandle borgere forskelligt?
Har du husket at ændre din klagevejledning?
Bestil abonnement på Schultz' byggehåndbøger
Nu kan du igen få hjælp fra juridisk hotline

2016

Hjælp til udsættelsestruede
Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser hver 4. af kommunernes afgørelser
Ny praksis for juridisk hotline
Registrerer du dine byggesager korrekt?
Kritik af indsatsen over for anbragte børn
Ledige skal selv booke samtaler i jobcenter og a-kasse 
Kontrol eller tillid?
Ny praksis for klagefrister
Få hjælp til 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet
Nye regler om førtidspension letter administration
Sygemeldte kan fortsat afvise lægebehandling
Sådan skal kommunen varsle og vejlede
Nye planer for planloven?
Bedre badevand - søg om tilladelse til at hejse det Blå Flag
Aktivloven: Nye regler for ferie
Må jeg tage en uge til Frankrig, mens jeg får sygedagpenge?
Service på ferien
Må jeg tage min rollator med til Mallorca?
Husk passet!
Oversigtsskema: Sociale ydelser under ferie
Nye stramninger på kontanthjælpsområdet
Status på offentlighedsloven
Efterbetaling af sygedagpenge efter højesteretsdom - hvad er status?
Flere skal på integrationsydelse
Ny indsats mod radikalisering
Hvordan siger man fra, når sagsbehandlingen er på kant med loven?
Færre eller flere love i 2016?
1.914 nye love, bekendtgørelser m.fl. i 2015
Nyt i Lovguide Økonomi: Alt om refusion, medfinansiering og regres
Få overblik over de nye regler og satser på beskæftigelsesområdet
To nye målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
Ombudsmanden: myndigheder må ikke afvise nye oplysninger - heller ikke i klagesager
Nye regler for fripladstilskud

2015


Få overblik over nye lovændringer på beskæftigelsesområdet


2014

Forbedringer i Lovguide Pension
De første erfaringer med den nye offentlighedslov
Ny håndbog og nye guider i LovGuide Løn og Personale
Introduktion til sygedagpengereformen
Lovændringer på social- og beskæftigelsesområdet
Den nye offentlighedslov

2013

Samvær med anbragte børn
Introduktion til den nye kontanthjælpsreform
Ny klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område
Lovændringer på miljø-, plan- og naturområdet som trådte i kraft ved årsskiftet 2012/2013
Lovændringer på socialområdet som trådte i kraft ved årsskiftet 2012/2013