Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Om Schultz

Om Schultz   3/3

Vejlederprisen

Schultz' Vejlederpris

Vejlederprisen, der bliver uddelt hvert andet år, overrækkes næste gang på UCCs Vejlederkonference 10. maj 2017.

Læs pressemeddelelse om årets Schultz Vejlederpris.

Kriterier
Prisen er på 25.000 og gives til en person eller en gruppe af personer, der arbejder inden for vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, og som har udmærket sig særligt ved fx:
  • at yde en særlig faglig indsats og vedvarende og insisterende har demonstreret arbejde af høj faglig karakter
  • at bidrage til at sikre, at fagpersoner på vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet høres, når der skal træffes væsentlige ændringer i politik og organisation eller har sikret fagpersoner på området indflydelse, medbestemmelse og respekt blandt samarbejdspartnere
  • at udvise særligt mod og kampgejst inden for vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
  • at tage bemærkelsesværdige initiativer til netværk og samarbejde til gavn for de vejledte/borgerne
  • at tage nye, perspektivrige initiativer til løsning af praktiske opgaver på vejlednings, uddannelses- og beskæftigelsesområdet til gavn for de vejledte/borgerne
  • at yde en særlig indsats inden for forskning eller ved udvikling af nye metoder eller -teorier, der udvikler faget inden for vejledning, uddannelse og beskæftigelse
  • at gå nye veje inden for faglig uddannelse på vejlednings-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Alle motiverede nomineringer offentliggøres på schultz.dk 5. april 2017.

Download nomineringsblanket.

Vejlederprisens bestyrelse vælger modtageren
Vejlederprisens bestyrelse udpeger modtageren blandt de nominerede. Se bestyrelsen for uddelingen i 2017.
Vejlederprisen 2017
Bestyrelse

Prisen kan ikke søges. Modtageren vælges af en bestyrelse, som ledes af chefredaktør Mette Marie Callesen. Bestyrelsen består desuden af flere fremtrædende personer i dansk vejledning, der inviteres til at deltage. Se bestyrelsen 2017 her.

Fakta

Schultz' Vejlederpris uddeles næste gang 10. maj 2017.

Fundats

Vejlederprisen blev uddelt første gang i 1993. Læs fundatsen for uddelingen.