Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   30/144

Få digital adgang til hele DA's bogsamling

Få digital adgang til hele DA's bogsamling

25. jan. 2017

Som det første forlag i Danmark har DA besluttet at lukke sit trykte forlag og i stedet udgive bøger digitalt. Det er Schultz, der står bag digitaliseringen af den nye DA Bogportalen, som giver digital adgang til bøger og love inden for arbejds- og ansættelsesret.

Dansk Arbejdsgiverforening og Schultz har indgået aftale om at publicere alle bøger fra Dansk Arbejdsgiverforening digitalt i den nye online DA Bogportalen. Det betyder, at læserne altid har adgang til den seneste version af bøgerne, som opdateres hvert kvartal.

En anden fordel ved digitaliseringen er, at læseren med et enkelt klik kan finde de domme, kendelser og lovbestemmer, der henvises til i bøgerne. Lovændringer tilføjes med det samme, ligesom man til enhver tid kan se et arkiv med tidligere versioner af loven. Det giver brugerne af DA Bogportalen sikkerhed for, at de træffer beslutninger på et gyldigt grundlag.

Det indeholder DA Bogportalen
I DA Bogportalen er der adgang til 50 love, mere end 1.200 domme fra Arbejdsretten, domme fra Højesteret, Øster- og Vestre Landsret samt diverse kendelser. DA Bogportalen giver digital adgang til bl.a.:

  • Personalejurahåndbogen
  • Afskedigelsesnævnet - sagsbehandling og praksis
  • Hovedaftalen
  • Arbejdsmiljøloven
  • Erhvervsuddannelsesloven
  • Faglig voldgift
  • Ferieloven
I løbet af 2017 vil en række nye titler også være at finde i DA Bogportalen. Det gælder bl.a. forligsmandsloven og kontrolforanstaltninger, ligesom der er planlagt nye bøger om ferieloven og erhvervsuddannelsesloven.

Vil du vide mere? Få en introduktion
Er du interesseret i at høre mere om DA Bogportalen? Schultz holder et gratis introduktionswebinar, hvor du får indblik i den digitale portal og får tips til bl.a. at navigere, søge og oprette favoritter.

Læs mere, og tilmeld dig.

Læs mere om DA Bogportalen.