Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   18/144

Schultz skal levere jobcenterløsning til Gentofte Kommune

Schultz skal levere jobcenterløsning til Gentofte Kommune

24. aug. 2017

Gentofte Kommune har netop valgt Schultz Fasit som nyt fagsystem til at understøtte sagsgangene på jobcenterområdet. Det betyder, at Schultz Fasit nu dækker 50 % af markedet målt i antal borgere.

Til efteråret går Gentofte Kommune, der huser over 75.000 indbyggere, i drift med jobcenterløsningen Schultz Fasit. Den nordsjællandske kommune har nemlig valgt at skifte til Schultz Fasit via en direkte SKI-tildeling.

I tildelingen skrev Gentofte Kommune:

"Gentofte Kommune ønsker et fagsystem, der understøtter den bedst mulige sagsbehandling for kommunens borgere og medarbejdere. Vægten er lagt på et system, der har det højst mulige serviceniveau - herunder med særlig fokus på systemets driftseffektivitet. Af den grund har Gentofte Kommune tildelt til Schultz Fasit, da det er fagsystemet med det højeste serviceniveau: Serviceniveau Guld."

Gentofte Kommune går i drift med Schultz Fasit 2. november 2017, hvor omkring 120 brugere tager løsningen i brug.

Intelligent beskæftigelsesindsats
Bjarne Houtved, salgschef i Schultz, glæder sig over at kunne byde Gentofte Kommune velkommen:

"Vi glæder os meget til at samarbejde med Gentofte Kommune og ikke alene levere et brugervenligt, driftssikkert fagsystem, men også bidrage til en mere intelligent beskæftigelsesindsats."

"Med tildelingen fra Gentofte dækker Schultz Fasit nu 50 % af markedet målt i antal borgere, og det giver os mulighed for i endnu højere grad at løfte barren på beskæftigelsesområdet og skabe en intelligent beskæftigelsesindsats," siger Bjarne Houtved.

Schultz er allerede i fuld gang med at udvikle intelligente løsninger til beskæftigelsesområdet. Bl.a. en løsning, som gør det muligt at forudsige jobcentrets forbrug i forbindelse med aktivering af borgere og dermed sikre en bedre budgetstyring, og et intelligent værktøj til at skabe en proaktiv indsats over for den gruppe ledige borgere, som er i størst risiko for at blive langtidsledige.