Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   17/144

Næstved Kommune vælger Schultz Fasit som ny jobcenterløsning

Næstved Kommune vælger Schultz Fasit som ny jobcenterløsning

31. aug. 2017

Til efteråret går endnu en kommune i drift med Schultz Fasit. Efter en grundig foranalyse har Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune nemlig valgt Schultz Fasit som nyt fagsystem til at understøtte sagsgangene på beskæftigelsesområdet.

Det er en direkte SKI-tildeling og ikke mindst et større analysearbejde, der ligger til grund for Næstved Kommunes valg af Schultz Fasit. Den sydsjællandske kommune har nemlig engageret et eksternt konsulenthus til at forestå afklaringen af Center for Arbejdsmarkeds behov og leverandørernes evne til at levere et system, som lever op til disse behov.

Næstved Kommune har desuden været på referencebesøg hos en af de første kommuner, der gik i drift med Schultz Fasit, hvor Næstved Kommune blev bekræftet i, at Schultz Fasit er en brugervenlig og driftssikker løsning, som løbende udvikles til at understøtte jobcenterets arbejdsgange.

Data og driftsstabilitet var vigtige parametre
I tildelingen har Næstved Kommune bl.a. lagt vægt på at få et driftssikkert system med udvidede muligheder for at trække ledelsesdata:

"Vi har valgt Schultz Fasit, fordi vi forventer, at det er et driftssikkert system, som på sigt kan være med til at lette vores sagsbehandlere i deres arbejde, ligesom vi ledelsesmæssigt vil kunne trække flere data, så vi kan følge udviklingen mere nøje, end vi kan i dag," siger Torben Bahn Petersen, der er arbejdsmarkedschef i Næstved Kommune:

"Overordnet set er det vores indtryk, at Schultz Fasit tilbyder nogle gode og enkle løsninger, der skaber et overblik både for ledere og medarbejdere. Vi er gået i gang med implementeringen og glæder os til, at systemet går i drift i slutningen af november."

Der bor over 82.000 borgere i Næstved Kommune, hvor Schultz Fasit bliver fagsystem for 280 brugere, når de går i drift 23. november 2017.