Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   10/144

Schultz vinder skelsættende sag over Karnov om brug af UfR-numre

Schultz vinder skelsættende sag over Karnov om brug af UfR-numre

1. jun. 2018

Sø- og Handelsretten har frifundet Schultz i en sag anlagt af Karnov Group, der har forsøgt at forbyde Schultz at bruge UfR-numre som reference til at fremsøge domme.

Af historiske og politiske årsager har Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) siden etableringen i 1867 været den primære kilde til at publicere domme i Danmark, og UfR-referencer er blevet en de facto-standard til at identificere domme.

Med frifindelsen har Sø- og Handelsretten fastslået, at varemærket ikke er blevet krænket ved, at Schultz anvender UfR-referencer i sine databaser. Schultz er ligeledes blevet frifundet i at have handlet i strid med markedsføringsloven.

Østre Landsret kom frem til samme konklusion i 2016, og nu har Sø- og Handelsretten, i en ny sag anlagt af Karnov, endnu engang fastslået, at Schultz ikke kan forbydes at bruge UfR-formatet.

En nødvendig identifikationsnøgle
UfR-numre bruges som oftest som eneste reference i både faglitteratur og offentlige skrivelser, cirkulærer mv. Et forbud mod at bruge UfR-referencen som identifikationsnøgle på en dom ville reelt betyde en stadfæstelse af et de facto-monopol på at udgive domme i Danmark.

"Domsstolsstyrelsens nye domsdatabase vil forhåbentlig over tid udvande UfR-referencen som standard. Men så længe normen i den juridiske litteratur er at benytte UfR-numre, er retten til loyalt brug af referencen helt afgørende for andre udbyderes mulighed for at skabe nye konkurrerende domssamlinger," udtaler Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz:

"I Schultz arbejder vi målrettet på at forbedre og udvikle vores produkter og services til den juridiske branche. Med Sø- og Handelsrettens dom kan vi ufortrødent fortsætte arbejdet med at skabe nye og bedre løsninger til glæde og gavn for vores kunder."

Det er altafgørende, at den juridiske informationssøgning i Danmark ikke monopoliseres, men at der sikres fri og lige adgang til det grundlæggende kildemateriale.

Tomas Therkildsen, adm. direktør, Djøf
Djøf og Danske Advokater stod bag Schultz
Danske advokater og Djøf Forlag bi-intervenerede i sagen, som har både politisk og principiel interesse for dem, og hos begge parter er der stor tilfredshed med afgørelsen.

"For Djøf er det altafgørende, at den juridiske informationssøgning i Danmark ikke monopoliseres, men at der sikres fri og lige adgang til det grundlæggende kildemateriale," udtaler adm. direktør i Djøf Tomas Therkildsen.

Adm. direktør i Danske Advokater Paul Mollerup supplerer:

"Vi er overordentligt tilfredse med, at Sø- og Handelsretten med dommerstemmerne 5-0 er kommet frem til, at Schultz’ brug af UfR-nummeret fremstår ”som en beskrivende information som middel til, at brugeren kan identificere den pågældende afgørelse”, og at Schultz derfor ikke krænker Karnov Groups rettigheder."

"Vi er gået ind i denne sag for netop at sikre, at der i Danmark bliver mulighed for at etablere konkurrerende produkter på dette marked. Med denne dom er vi kommet den vision et skridt nærmere," afslutter Paul Mollerup.