Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   3/144

Schultz skal levere ny digital domsdatabase for Domstolsstyrelsen

Schultz skal levere ny digital domsdatabase for Domstolsstyrelsen

16. mar. 2018

Domstolsstyrelsen har valgt Schultz som leverandør til at udvikle en ny digital domsdatabase, der skal gøre domme i civile sager offentligt tilgængelige i en moderne, brugervenlig webportal.

I dag koster det 175 kr. at bestille en udskrift af en dom, men med den nye digitale domsdatabase vil alle få gratis adgang til offentliggjorte domme. Domsdatabasen kommer til at indeholde et bredt udsnit af domme i civile sager, der bliver afsagt efter lanceringen af databasen, og som overføres automatisk fra minretssag.dk, der er domstolenes selvbetjeningsløsning til civile sager.

Derudover vil Domsdatabasen indeholde en del historiske domme fra civile sager og straffesager, der har en særlig offentlig interesse. På sigt skal databasen også opdateres løbende med et bredt udsnit af domme i straffesager.

Nemt tilgængelig og intuitiv
Domstolsstyrelsen har valgt Schultz som leverandør af den nye domsdatabase, som ikke alene skal give offentlig adgang til domme, men også understøtte Domstolsstyrelsens interne behandling af domme. Sidstnævnte stiller høje krav til anonymisering, da et stort antal domme skal anonymiseres årligt i Domsdatabasen.

"Vi glæder os meget til at udvikle den nye digitale domsdatabase for Domstolsstyrelsen," fortæller Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz:

"Vi har stor respekt for domænet og dets kompleksitet og glæder os til at bringe vores erfaring inden for lovinformation i spil med vores kompetencer inden for udvikling af komplekse, brugervenlige IT-løsninger, så både Domstolsstyrelsens medarbejdere og offentlige brugere møder en nemt tilgængelig og intuitiv webportal, der samtidig sikrer et effektivt sagsbehandlingsflow."

Domsdatabasen forventes at være færdig inden udgangen af 2019.