Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Jobs

Mød en medarbejder   1/4

Allan Friis Hansen - softwareudvikler

Vi har rig indflydelse på teknologiske valg

Allan Friis Hansen - softwareudvikler
Jeg har været softwareudvikler i Schultz siden 2013 og har været involveret i mange forskellige projekter, fx byggesagsbehandling hos kommunerne, en backend-løsning til at håndtere store mængder af beskeder, fælles sikkerhedskomponenter til offentlige projekter og udvikling af et nyt system til at automatisere arbejdsgange ved at skabe integrationer mellem andre systemer.

For mig er det fantastisk at få lov til at arbejde med så mange forskellige projekter, fordi det giver masser af nye udfordringer og holder mig i gang. Som udviklere har vi rig indflydelse på teknologiske valg, hvor vi er godt med på beatet og laver løsninger med bl.a. AngularJS, Web Api og Entity Framework.

Jeg kan godt lide den kultur, der er i Schultz, hvor der er plads til forskellige personligheder, som hver især sætter deres præg på arbejdet.

Allan Friis Hansen - softwareudvikler

Jeg kan godt lide den kultur, der er i Schultz, hvor der er plads til forskellige personligheder, som hver især sætter deres præg på arbejdet. Samtidig er det en meget uformel og direkte tilgang, vi har til hinanden. Nerf Guns er effektive arbejdsredskaber. Mine kollegaer er helt klart med til at løfte niveauet, udfordre min egen viden og gøre mig selv bedre.