Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Jobs

Mød en medarbejder   3/4

Lars K. Kristensen - uddannelseskonsulent

Jeg kender hver afkrog af Schultz' systemer

Lars K. Kristensen - uddannelseskonsulent
Jeg har været ansat i Schultz siden 1996. Igennem årene har jeg haft en række forskellige arbejdsfunktioner, men altid med undervisning som det centrale tema. Jeg synes, det er sjovt at have den nære kontakt til vores brugere.

I dag arbejder jeg som underviser, hvor jeg dels gennemfører brugerkurser ude hos vores kunder og dels afholder online webinarer. Det er fx mig, der har udviklet Schultz' undervisningsmaterialer omkring lovportaler og Schultz' e-learning-film, og jeg tør godt sige, at jeg kender hver afkrog af Schultz' systemer.

Efterhånden har jeg oparbejdet et stort og indgående kendskab til vores kunder og deres læringsbehov.

Lars K. Kristensen, uddannelseskonsulent


Jeg gør meget ud af at formidle på en letforståelig måde, og jeg forsøger at inddrage deltagerne mest muligt, så de efterfølgende kan arbejde selvstændigt og effektivt.

Før jeg kom til Schultz, arbejdede jeg 18 år inden for det offentlige både som sagsbehandler, teamleder, faglig leder samt med undervisningsopgaver inden for kommunen.