Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   4/144

Medarbejdertilfredshed i verdensklasse

Medarbejdertilfredshed i verdensklasse

15. jan. 2018

"Gode kollegaer og en unik fælles ånd og energi." Sådan beskriver en medarbejder Schultz som arbejdsplads i en ny medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Og til trods for meget flotte evalueringer i 2016 er arbejdsglæden i Schultz blevet endnu højere det sidste år.

Det er analysebureauet Ennova, der har gennemført undersøgelsen blandt Schultz' mere end 100 medarbejdere. Og endnu en gang er konklusionen klar: Der er en ekstrem høj arbejdsglæde i Schultz.

"I et eksternt perspektiv er tilbagemeldinger fra både medarbejdere og ledere imponerende positive," skriver Ennova, der karakteriserer Schultz som en meget sund og homogen organisation.

"Medarbejderne i Schultz er meget engagerede og loyale," skriver analysebureauet i sin rapport.

Gladere end gennemsnittet
For andet år i træk ligger Schultz langt over gennemsnittet for danske arbejdspladser, hvad angår arbejdsglæde. Mens landsgennemsnittet ligger på 70 point og "middel arbejdsglæde", opnår Schultz en score 83 point. Dermed placerer Schultz sig i kategorien 'Top in Class' sammenlignet med andre virksomheder, som Ennova har gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser for.Jobindhold er en kæmpe styrke for Schultz
Den høje arbejdsglæde blandt medarbejderne i Schultz skyldes bl.a. en ledelse, der sætter en klar retning, at medarbejderne er stolte af det, Schultz står for, det indbyrdes samarbejde med kollegaerne og den enkelte medarbejders konkrete jobindhold.

"Jobindhold er en af Schultz' kæmpe styrker," skriver Ennova i sin tilbagemelding. "Det vurderes højt, og det betyder meget for medarbejderne."

Kaster man et blik på de uddybende kommentarer, som medarbejderne havde mulighed for at tilføje i den anonyme undersøgelse, er der dog også andre lidt mere farverige parametre, der gør sig gældende for den høje medarbejdertilfredshed:

"Fede fester! We love it!" lyder det fra en medarbejder.

Medarbejdertrivsel er afgørende
Medarbejdertrivsel er et vigtigt strategisk fokus for Schultz, som iværksætter mange tiltag for at skabe rammerne for, at medarbejderne har indflydelse på deres dagligdag, at deres kompetencer udnyttes på bedste vis, at de synes, at det er sjovt at gå på arbejde.

"Medarbejdernes trivsel er helt afgørende for vores formåen," fortæller Simon Svarrer, adm. direktør i Schultz:

"Det er vigtigt, at vi som ledelse sætter en retning, som medarbejderne kan stå inde for, og som sikrer spændende og udfordrende opgaver, der gør det sjovt og lærerigt at tage på arbejde. Det er det, der gør, at vi i sidste ende leverer løsninger og projekter på et højt niveau. Vores ambition er at fastholde Schultz blandt Danmarks bedste arbejdspladser inden for videns- og IT-firmaer."


Gladere end gennemsnittet
I medarbejderundersøgelsen er Schultz blevet benchmarket op imod andre danske virksomheder med 50-300 ansatte, som også har fået foretaget medarbejdertilfredshedsmålinger hos Ennova.

Schultz ligger 'Top in Class' på alle parametre i undersøgelsen.