Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kompetencer

Uddannelse og Vejledning

Schultz er i dag den førende private aktør inden for digitale løsninger til unges valg af uddannelse og erhverv og besidder derfor en unik viden om vejledning. På uddannelsesområdet har Schultz en faglig redaktion, som leverer præcis, opdateret og handlingsorienteret information til alle, der har brug for oplysninger om job, uddannelse, erhverv og arbejdsmarked - uanset om det er børn, unge eller voksne, uddannelsessøgende eller vejledere. 

Job og beskæftigelse

Nogle af landets mest anerkendte fagspecialister med viden om job- og beskæftigelsesområdet arbejder hos Schultz. De har dels praktisk erfaring med sagsbehandling og dermed indgående kendskab til arbejdsgange og processer og dels dyb viden om, hvad der rører sig på området. En viden, som vi omsætter til rapporter og vejledninger og indarbejder i vores fagsystemer og informationsløsninger.

Miljø og natur

Schultz har igennem mange år opbygget særlig ekspertise og viden inden for miljøområdet og samtidig etableret et stort netværk af eksterne fagkonsulenter fra kommuner, miljøcentre, Miljøklagenævnet og By- og Landskabsstyrelsen, som løbende bidrager med indhold til vores LovGuide-produkter.