Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kompetencer

Søgning

Schultz er leverandør af information, og information skal kunne findes let. Derfor har vi opbygget stor viden om søgning og søgeprincipper. Vi benytter Microsofts anerkendte FAST-søgemotor, som arbejder efter Googles søgeprincipper, og vi supplerer teknikken med smarte søgeresultatvisninger, dynamiske afgrænsningsmenuer og indbyggede rankeringer.

Strukturering

Vi håndterer dagligt store mængder data, som vi renser, sorterer og strukturerer. En omhyggelig struktureringsproces sikrer kvalitet i datagrundlaget og en høj brugbarhed for kunden. Hos Schultz har vi en velbeskrevet og velafprøvet metode til professionel strukturering.

Præsentation

En af Schultz' største styrker er evnen til at formidle og præsentere information. Vi udvikler, drifter og vedligeholder en lang række websider primært baseret på CMS-systemet Sitecore.