Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kompetencer

Schultz Fasit

Digitalisering

Schultz arbejder målrettet på intelligent digitalisering. I vores fagsystemer har vi fx indarbejdet en helt unik regelmotor, der ved den mindste ændring i et lovgrundlag sørger for, at ændringen hurtigt implementeres i arbejdsgange, -flow og processer. Samme viden bruger vi til at digitalisere lovstof og foretage konsekvensanalyser.

Selvbetjening

En del af visionen om digitalisering af det offentlige omfatter selvbetjeningsløsninger til kommunal borgerservice. Vores specialister i usability og indholdspræsentation har med succes udviklet og implementeret mange selvbetjeningsløsninger.

Anonymisering

Schultz er absolut førende i Danmark i forhold til at kunne anonymisere personhenførbare data i dokumenter, der skal offentliggøres. Vores overvågede fuldautomatiske anonymiseringsproces blev sat i drift i 2010 som landets hidtil eneste løsning af slagsen. Effektiviseringen er til at mærke, for det går cirka dobbelt så hurtigt som før.

Overvågning

Schultz' robottarium mestrer avanceret robotteknologi. Vores overvågnings- og høstningsrobotter indhenter information om ændringer fra fx websider eller fagsystemer, mens vores integrationsrobotter kommunikerer med databaser, webservicer og bruger teknologier som XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) og regulære udtryk (regular expressions).