Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kompetencer

Job

Fortrolig med offentlig IT

Schultz' softwarearkitekter og -udviklere har stor erfaring med udvikling af IT-løsninger til det offentlige. Fra organisatoriske succeskriterier over behov og brugsscenarier til standarder som OIO og tekniske platforme som NemID. Vi arbejder tæt på vores kunder - både forståelsesmæssigt og geografisk - så alle projektdeltagere har forudsætninger og mulighed for at sætte sig ind i den forvaltningsmæssige baggrund og de IT-processer, som skal understøttes.

Eksperter på Microsoft-platforme

Hos Schultz finder du eksperter i .NET/C#, SQL Server, Sharepoint og xRM/Dynamics CRM. Naturligvis har vi også andre kompetencer i huset, som vi aktiverer efter behov, eksempelvis Sitecore, Fast Search og udvikling til mobile enheder.

Kvalitet i løsningerne

Hos Schultz tror vi på, at kvalitet i softwareudvikling skabes gennem hele processen. Den afsluttende test er vigtig, men den kan ikke stå alene! Vi investerer derfor tid og ekspertise i at definere en solid arkitektur, og vi gennemfører løbende code review og arbejder med både automatiseret og manuel test gennem hele forløbet.

Agil udvikling med Scrum

Alle Schultz-projekter er baseret på den agile metode Scrum. Det sikrer, at du som kunde opnår både fleksibilitet og produktivitet. Vi anerkender, at kunden bliver klogere på egne behov, efterhånden som projektet skrider frem, og med Scrum og metodens agile tilgang sikrer vi, at vi kan tilpasse leverancens præcise indhold til de ændringer af regler og omgivelser, som sker undervejs. Læs interview med Schultz om agil udvikling.

Professionel projektledelse

En Schultz-projektleder er kundens sikre referencepunkt, som har overblik over det samlede projekt. De fleste af Schultz' projektledere er uddannet i PRINCE2 og har erfaring med at gennemføre komplekse projekter i offentligt regi. Vi finder løsninger, der både sikrer kvalitet og fremdrift, og vores værktøjskasse sikrer, at projektstyringen etableres hurtigt og effektivt ved projektets opstart.