Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   1/15

Forvaltningsret er grundstenen

Silkeborg Kommune: Forvaltningsret er grundstenen

"Forvaltningsret er grundstenen for at sikre en ordentlig sagsbehandling." Sådan siger Silkeborg Kommune, der i efteråret går i drift med Schultz’ nye løsning Lovguide Forvaltning. Målet er at minimere fejl og øge borgerens retssikkerhed.

"Som kommune skal vi være garant for, at vi har styr på den lovgivning, vi skal administrere," siger Sonja Pedersen, der er specialkonsulent i Jurateamet i Silkeborg Kommune. "Vi skal være de kloge på området, og det skal borgeren kunne stole på."

Silkeborg går som den første kommune i drift med Schultz' nye lovinformationsløsning Lovguide Forvaltning i løbet af efteråret. Den nye løsning giver kommunens sagsbehandlere adgang til opdateret lovinformation inden for forvaltningsret med guider, der forklarer lovens indhold, så medarbejderne er klædt på til at integrere de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen.

Omkostningerne ved at lave fejl er nemlig høje:

"Har borgerne først fået en opfattelse af, at vi ikke er professionelle, og mistet tilliden til vores sagsbehandling, så koster det meget tid og mange ressourcer at genvinde tilliden," fortæller Sonja Pedersen.

Jeg tror, at det vil øge arbejdsglæden, at medarbejderne føler sig klædt på til at tage diskussionen om, hvorfor resultatet er blevet, som det er.

Sonja Pedersen, specialkonsulent, Silkeborg Kommune
Forvaltningsret skal praktiseres, før det er for sent
Ifølge Sonja Pedersen er det typisk først, når det går galt, at man får øjnene op for vigtigheden af de forvaltningsretlige regler:

"I hverdagen kører det langt hen ad vejen fint, og så har man ikke så meget fokus på de forvaltningsretlige regler. Partshøring fik måske ikke nogen betydning i lige dette tilfælde, og borgeren var tilfreds. Det er typisk først, når der opstår en træls sag, at man bliver opmærksom på, hvorfor de forvaltningsretlige regler er så vigtige."

"Men vi skal undgå de situationer, hvor man først bagefter tænker: Hvorfor skrev jeg det ikke bare ned? Gid jeg havde partshørt, og jeg skulle nok have været bedre til at spørge ind. Forvaltningsret er grundstenen for, at vi kan sikre en ordentlig sagsbehandling og et ordentligt resultat."

I hverdagen vinder faglovgivning over forvaltningsret
Som sagsbehandler har man typisk mere fokus på sin faglovgivning end på forvaltningsret, mener Sonja Pedersen:

"Vores erfaring er, at man har styr på sin faglovgivning, men ofte overser de grundlæggende elementer i sagsbehandlingen som partshøring og notatpligt. Det skyldes bl.a., at sagsbehandlere bruger mange ressourcer på at overholde og holde sig opdateret om faglovgivningen og derfor mister fokus på de helt grundlæggende spilleregler, der skal overholdes."

"Det er min oplevelse, at alle sagsbehandlere kender forvaltningsretsreglerne, men at det kan være svært at huske dem i en travl hverdag," forklarer Sonja Pedersen og tilføjer, at de forvaltningsretlige regler ofte opleves som noget tungt og besværligt, der koster tid og ressourcer.

"I virkeligheden er reglerne en hjælp for sagsbehandlerne, fordi de sikrer en korrekt sagsbehandling."

Reglerne bliver mere tilgængelige
I Silkeborg Kommune har de gjort en stor indsats for at klæde medarbejderne på til at praktisere de forvaltningsretlige regler, bl.a. via interne kurser. Men reglerne skal være tilgængelige, før de for alvor bliver en integreret del af medarbejdernes sagsbehandling, forklarer Sonja Pedersen:

"Med Lovguide Forvaltning håber vi, at det bliver nemmere og mere tilgængeligt at integrere de forvaltningsretlige regler i sagsbehandlingen – særligt fordi vores medarbejdere i forvejen bruger Schultz’ lovguider inden for de forskellige fagområder."

"Jeg håber også, at medarbejdernes arbejdsglæde bliver større, fordi de har det godt med at stå på mål for de afgørelser, de træffer. Der kan sagtens være uenighed om den faglige vurdering af fx en borgers arbejdsevne, men uenigheden skal ikke handle om, at sagsbehandleren ikke har været god nok til at inddrage borgeren eller skrive tilstrækkelige oplysninger. Jeg tror, at det vil øge arbejdsglæden, at medarbejderne føler sig klædt på til at tage diskussionen om, hvorfor resultatet er blevet, som det er."

Sonja Pedersen forventer også, at den nye lovguide kan være med til at rydde op i de dårlige vaner, der kan snige sig ind gennem sidemandsoplæring:

"Vi forventer at kunne bruge Lovguide Forvaltning til at sikre, at nye medarbejdere kommer godt i gang og får nogle gode vaner fra start," siger hun.

Borgernes retssikkerhed styrkes
I sidste ende skal Lovguide Forvaltning være med til at styrke borgernes retssikkerhed:

"Vores mål er at øge borgernes retssikkerhed – både med hensyn til, hvad de kan forvente af os som kommune, og hvad vi kan tillade os at forvente af dem. Vi ønsker, at borgerne opfatter os som professionelle, der har styr på vores arbejdsprocedurer, og at borgerne ikke føler sig forbigået, men kan genkende sig selv i deres sag."

"Helt basalt ønsker vi at skabe åbenhed. Vi vil gerne stå på mål for vores sagsbehandling," slutter Sonja Pedersen.

Øg kvaliteten af sagsbehandlingen med Lovguide Forvaltning
Lovguide Forvaltning giver sagsbehandlere på tværs af forvaltninger adgang til opdateret lovinformation inden for forvaltningsret med guider, der uddyber og forklarer lovens indhold.

Lovguide Forvaltning vil bl.a. indeholde:
  • De relevante love inden for forvaltningsret, bl.a. offentlighedsloven og persondataloven
  • Forvaltningsretlige principper
  • Guider, der beskriver kravene til sagsbehandling, fx notatpligt, sagsoplysning og partshøring
  • Nyhedsmail med lovændringer direkte i indbakken.
Kontakt salgschef Bjarne Houtved på bho@schultz og telefon 41 95 47 79, hvis du ønsker at høre mere om mulighederne med Lovguide Forvaltning.