Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   9/15

Kommunen gav alle borgere adgang til jobafklaring

Alle borgere i Rudersdal får adgang til Jobspor

Rudersdal Kommune giver borgerne direkte adgang til Jobspor via kommunens hjemmeside
På Rudersdals hjemmeside har kommunens borgere nu adgang til at bruge det digitale afklaringsværktøj Jobspor.

Ny uddannelses- eller jobvej
Jobspor hjælper med at omsætte kvalifikationer til konkrete jobmuligheder og er et redskab for folk, som har uddannelse eller arbejdserfaring, og som har lyst til at prøve kræfter med en ny branche eller efteruddannelse. I Jobspor kan borgeren udforske sine muligheder for beskæftigelse eller efteruddannelse uden at komme i kontakt med jobcentret. Borgere kan få inspiration til at gå nye veje ved at få sat ord på muligheder, de måske ikke selv tidligere har set.

Jobspor er et godt redskab til at få omsat sine kompetencer til nye jobmuligheder.

Susanne Vænggaard, Rudersdal Kommune
Ikke kun for ledige
Jobspor har tidligere været forbeholdt ledige tilknyttet jobcentret. Men det kan nu frit benyttes af alle borgere i Rudersdal Kommune via kommunens hjemmesideindgang Min Rude.

"Vi er rigtig glade for, at dette værktøj nu er blevet tilgængeligt for alle borgere i kommunen," siger beskæftigelseschef Susanne Vænggaard. "I en tid med mange omstruktureringer og nedskæringer kan man ikke være sikker på, at man kan beholde sit job så længe, man selv har lyst. Nogle arbejdspladser lukker helt, og det betyder, at der bliver endnu flere om buddet til færre stillinger. Her er Jobspor et rigtig godt redskab til at få omsat sine kompetencer til nye jobmuligheder eller få inspiration til videreuddannelse," slutter Susanne Vænggaard.

Både afklaring og inspiration
Borgeren finder Jobspor på sin personlige fane i Min Rude under emnet Job. Systemet består af en afklarings- og en inspirationsdel.

I afklaringsdelen bliver borgeren præsenteret for en række spørgsmål om uddannelse, kvalifikationer, interesser og helbred. På baggrund af disse svar får borgeren en liste over relevante brancher og jobmuligheder med direkte link til ledige job på Jobnet og Jobindex.

I inspirationsdelen kan borgeren få information om forskellige brancher og job. Samtidig fås overblik over, hvordan jobmulighederne ser ud forskellige steder i landet. Borgeren får et overblik over det danske uddannelsessystem samt oplysninger om forskellige uddannelsesmuligheder.