Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   8/15

Ros fra Bornholm

Vi fik en mail...

Til Schultz

Jeg arbejder som sagsbehandler inden for fleksjobområdet i Jobcenter Bornholm og fungerer desuden som faglig koordinator.

Mit daglige arbejdsredskab er Schultz LovGuide Jobcenter. Det er blevet et uvurderligt "værktøj" for mig. Specielt er jeg meget glad for noterne til de enkelte paragraffer og rapporterne.

Jeg vil gerne sende jer en stor ros for det imponerende arbejde, I yder for at holde os i kommunerne ajour med lovgivningen m.v. Det er fantastisk, at I formår at ajourføre de enkelte love med alle de løbende ændringer, som vedtages i Folketinget. Det stiller store krav til jer, som er ansat i Schultz.

En særlig tak og anerkendelse vil jeg rette til supporten og fagspecialisten.

Jan Viffert, sagsbehandler i Jobcenter Bornholm

En særlig tak og anerkendelse vil jeg rette til supporten og til fagspecialisten, som jeg specielt har fået meget stor støtte af, og som var min sparringspartner ved implementering af fleksjobreformen. Generelt svarer I lynhurtigt på indsendte spørgsmål, og I er gode til at melde ud, hvis spørgsmålene rækker ud over jeres support. Tak for det.

Til sidst vil jeg også nævne, at I er rigtig gode til at videreudvikle systemet, så det bliver mere og mere brugervenligt - også i et indbydende design. Jeg vil anslå, at ca. 95 % af mit vidensbehov inden for lovgivningen, henter jeg via Schultz.

Jeg har dog et enkelt forslag til forbedring. Jeg kunne godt tænke mig, at der på siden "LovGuide Jobcenter" var et link direkte til siden spørgsmål/svar. Det er også muligt, at jeg ikke har fundet ud af at komme til dette link på en nem måde. Det var blot nogle tanker, jeg ville dele med jer.

Venlig hilsen
Jan Viffert

 

Bemærk:
Jans forslag er nu implementeret i Schultz LovGuide Jobcenter, hvor der under punktet ”eksterne links” er et direkte link til spørgsmål/svar.