Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   15/15

Kvalificeret information til virksomhederne

Kvalificeret information til virksomhederne

Som arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen servicerer Tekniq over 3.000 tekniske installatører. Det betyder blandt andet, at de skal kunne finde fagretlige oplysninger via internettet, og i 2005 besluttede overenskomstchef Birger Hermansson derfor at lægge alle relevante dokumenter ind på Schultz-portalen.

En succeshistorie
Birger Hermansson betegner digitaliseringen som en succeshistorie: "Indtil da lå de fagretlige materialer i mapper og sagsakter, og det var kun, hvis nogen kunne huske sagen, at de kom frem. Nu fik vi én gang for alle gennemgået dokumenterne og besluttet, hvad der havde blivende værdi."

 

"Portalen repræsenterer summen af organisationens fælles viden. Det duer jo ikke, at en organisation er personafhængig med hensyn til viden."

Birger Hermannson, overenskomstchef i TEKNIQ

 

Alle har adgang til samme informationer
For Tekniq er det en stor fordel, at alle parter har adgang til samme informationer, ikke mindst i forbindelse med forberedelse af faglige voldgifter og arbejdsretlige sager. Samtidig er det nemt at arkivere på portalen, så man fx kan dokumentere historikken i en sag.

Vi kvalificerer informationen for virksomhederne
"Vi skal være med til at kvalificere informationerne for virksomhederne i takt med, at der kommer flere og flere regler," mener Birger Hermansson. "På portalen kan medlemmerne relativt nemt skaffe sig et overblik: Forarbejdet er gjort, og Schultz opdaterer løbende lovgivning, link osv., så materialet er ajour."