Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kurser m.v.

Bliv klædt på til at træffe afgørelser om støtte til køb af bil   1/1

Kursus

Bliv klædt på til at træffe afgørelser om støtte til køb af bil

Bilområdet er præget af mange regler, meget praksis og mange hjemvisninger fra Ankestyrelsen. Det medfører frustration og lang sagsbehandlingstid i kommunerne. Ofte hjemvises sagerne pga. mangelfuld sagsoplysning eller manglende stillingtagen til sagens oplysninger.

På kurset bliver du klædt på til at forstå, hvornår der skal bevilges støtte til køb af bil efter serviceloven. Du får også indblik i, hvordan sagen skal oplyses, så du kan træffe en korrekt afgørelse. Dermed kan du fremover undgå fejl og langtrukne klagesager ved Ankestyrelsen.

Kursets indhold
Kurset gennemgår reglerne om bevilling af støtte til køb af bil. Undervisningen tager udgangspunkt i lovreglen i servicelovens § 114, bilbekendtgørelsen og praksis fra Ankestyrelsen.

På kurset vil vi bl.a. gennemgå:
  • Regelgrundlaget for støtte til bil
  • Forskellen på bevilling af trivselsbiler og erhvervs-/uddannelsesbiler
  • Funktionsevne og kørselsbehov
  • Særlig indretning af bil
  • Oplysning af sager om støtte til bil
  • Andre transportløsninger end brug af egen bil
  • Praksis om personkreds for støtte til bil
Målgruppe
Kurset henvender sig til sagsbehandlere, som beskæftiger sig med sager om støtte til bil. Både nye og mere erfarne sagsbehandlere er velkomne på kurset.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem tavleundervisning og gruppearbejde.

Undervejs gøres der brug af Lovguide Socialforvaltning og Lovguide Forvaltning.

Underviser
Dorthe Bjerremand Erichsen, fagspecialist, Schultz

Dorthe er jurist og har mange års erfaring fra Ankestyrelsen, hvor hun bl.a. har behandlet klagesager i forbindelse med kommunale afgørelser. Hun er desuden uddannet ergoterapeut og har erfaring med kommunal sagsbehandling i flere kommuner.

Varighed
6 timer, inkl. pause

Kontakt os for at aftale et kursus
Kurset udbydes som holdbaseret undervisning og kan aftales som et samarbejde mellem flere kommuner.

Tid: Vi aftaler et tidspunkt, der passer jer, i forbindelse med bookningen.
Sted: Kurset foregår hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.
Kontakt: Skriv til fagkurser@schultz.dk for at høre nærmere om mulighederne for et kursus i din kommune.

Pris
14.500 kr. ekskl. moms

Prisen gælder for op til 16 deltagere.
Prisen er ekskl. transport og forplejning.