Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kurser m.v.

Få styr på aktivlovens regler om rådighed og sanktioner   1/1

Kursus

Få styr på aktivlovens regler om rådighed og sanktioner

Reglerne om rådighed og sanktioner er komplekse og kan være svære at få overblik over. Det er imidlertid vigtigt at forstå og bruge reglerne rigtigt, så man undgår fejl og træffer de rigtige afgørelser.

På kurset får du indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner og en forståelse for samspillet mellem dem. Du bliver opmærksom på, hvilke krav der stilles til sagsbehandlingen, når der skal træffes afgørelse om sanktion.

Kursets indhold
På kurset gennemgår vi aktivlovens regler om rådighed og deres betydning for retten til integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder samspillet mellem rådighedspligten og sanktionsreglerne.

På kurset kommer vi bl.a. ind på følgende emner:
 • Hvem skal stå til rådighed og hvordan?
 • Hvilken betydning har det, om personen er jobparat, åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat?
 • Hvilke ”rimelige grunde” kan undtage borgeren fra krav om rådighed?
 • Hvornår skal der foretages rådighedsvurdering?
 • Krav til sagsbehandlingen
Vi kommer også ind på de forskellige typer sanktioner, der findes, samt hvornår og hvordan de anvendes:
 • Vejledning om sanktioner
 • Periodesanktion
 • Punktsanktion
 • Skærpet sanktion
 • Ophørssanktion/åbent tilbud
 • Tilbagebetalingssanktion
Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunens jobcenter- og ydelsesmedarbejdere og andre fagprofessionelle med behov for grundlæggende viden om regler og praksis på området.

Både nye og mere erfarne sagsbehandlere er velkomne på kurset.

Undervisningsform
Undervisningen består af en systematisk gennemgang af reglerne om rådighed og sanktioner. Ankestyrelsens seneste praksisundersøgelser og udvalgte principafgørelser vil blive inddraget til at kaste lys over praksis.

Undervejs arbejdes i små grupper med udvalgte cases.

Underviser
Tina Rygaard, fagspecialist, Schultz

Tina har mere end 25 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 10 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet. Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.

Varighed
6 timer, inkl. pause

Kontakt os for at aftale et kursus
Kurset udbydes som holdbaseret undervisning og kan aftales som et samarbejde mellem flere kommuner.

Tid: Vi aftaler et tidspunkt, der passer jer, i forbindelse med bookningen.
Sted: Kurset foregår hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.
Kontakt: Skriv til fagkurser@schultz.dk for at høre nærmere om mulighederne for et kursus i din kommune.

Pris
14.500 kr. ekskl. moms

Prisen gælder for op til 16 deltagere.
Prisen er ekskl. transport og forplejning.