Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kurser m.v.

Lær at skrive den gode afgørelse   1/1

Kursus

Lær at skrive den gode afgørelse

Reglerne i forvaltningsretten er vigtige at kende for alle sagsbehandlere, som behandler sager efter den sociale lovgivning og beskæftigelseslovgivningen, men reglerne kan virke uoverskuelige og være svære at forholde sig til. Hvis man ikke bruger reglerne rigtigt, er der imidlertid stor risiko for at lave fejl i sagsbehandlingen, som kan medføre klager.

På kurset får du en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt i dit daglige arbejde som sagsbehandler på det sociale område. Du lærer bl.a. at skrive den gode afgørelse og får dermed en større sikkerhed, når du træffer afgørelser, så du undgår fejl i sagsbehandlingen.

Kursets indhold
På kurset lærer du om de grundlæggende forvaltningsretlige regler, så du kan undgå fejl i sagsbehandlingen. Vi gennemgår reglerne i fællesskab og slutter af med principperne for at skrive den gode afgørelse.

Følgende emner vil blive gennemgået:
  • Vejledningspligt – hvornår skal der vejledes og hvordan?
  • Oplysning af sagen - hvornår er sagen klar til afgørelse?
  • Notatpligten – hvad betyder pligten for det daglige arbejde i kommunen?
  • Partshøring - hvornår er borgeren en part, hvornår skal der partshøres og hvorfor?
  • Begrundelse af afgørelsen – hvordan skriver du den gode begrundelse?
  • Klagevejledning – hvornår og hvordan gives den?
  • At skrive den gode afgørelse
Målgruppe
Kurset henvender sig til kommunale sagsbehandlere inden for social- og beskæftigelsesområdet med et sparsomt kendskab til forvaltningsret eller til dem, som ønsker at få opfrisket de forvaltningsretlige regler.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem tavleundervisning og gruppearbejde.

Undervejs gøres der brug af Lovguide Forvaltning.

Underviser
Dorthe Bjerremand Erichsen, fagspecialist, Schultz

Dorthe er jurist og har mange års erfaring fra Ankestyrelsen, hvor hun bl.a. har behandlet klagesager i forbindelse med kommunale afgørelser. Hun er desuden uddannet ergoterapeut og har erfaring med kommunal sagsbehandling i flere kommuner.

Varighed
6 timer, inkl. pause

Kontakt os for at aftale et kursus
Kurset udbydes som holdbaseret undervisning og kan aftales som et samarbejde mellem flere kommuner.

Tid: Vi aftaler et tidspunkt, der passer jer, i forbindelse med bookningen.
Sted: Kurset foregår hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.
Kontakt: Skriv til fagkurser@schultz.dk for at høre nærmere om mulighederne for et kursus i din kommune.

Pris
14.500 kr. ekskl. moms

Prisen gælder for op til 16 deltagere.
Prisen er ekskl. transport og forplejning.