Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kurser m.v.

Sådan følger du op på sygedagpengesager   1/1

Kursus

Sådan følger du op på sygedagpengesager

Der er et stort fokus på sygedagpengeområdet i kommunerne. Derfor stilles der høje krav til en korrekt og effektiv sagsbehandling, og sagsbehandlerne stilles ofte over for komplekse problemstillinger og vanskelige afgørelser.

På kurset får du et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lærer, hvordan du skal sagsbehandle og træffe afgørelser efter sygedagpengeloven.

Kursets indhold
På kurset lærer du om regler og praksis for opfølgning af sygedagpengesager. De enkelte emner bliver illustreret med konkrete cases og eksempler fra Ankestyrelsens principafgørelser mv.

Vi kommer bl.a. ind på:
  • Hvilke grundlæggende sagsbehandlingsregler, du skal være opmærksom på.
  • Sygdom og uarbejdsdygtighed - hvordan træffer du afgørelse efter § 7?
  • Overblik over reglerne for visitation og opfølgning
  • Bortfald af sygedagpenge ved manglende medvirken (§ 21)
  • Sagsbehandling ved revurderingstidspunktet – helhedsvurdering, hjemviste sager mv.
  • De enkelte forlængelsesregler i § 27
  • Overgangen til jobafklaringsforløb
Målgruppe
Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer og andre, der har brug for en bred gennemgang af regler og praksis for sygedagpengeopfølgningen.

Både nye og mere erfarne sagsbehandlere er velkomne på kurset.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem oplæg om de enkelte emner, dialog og mindre opgaver.
Vi bruger Lovguide Sygedagpenge undervejs i undervisningen, og du vil efterfølgende være bedre klædt på til at anvende guiderne i dit daglige arbejde.

Underviser
Peter Dyrbye, fagredaktør med speciale i sygedagpenge, Schultz

Peter er uddannet socialrådgiver med efteruddannelse i forvaltningsret og socialret. Han har 12 års erfaring fra ansættelse i kommuner som både sagsbehandler, faglig konsulent og faglig leder. Dertil kommer 15 års erfaring som underviser.

Varighed
6 timer, inkl. pause

Kontakt os for at aftale et kursus
Kurset udbydes som holdbaseret undervisning og kan aftales som et samarbejde mellem flere kommuner.

Tid: Vi aftaler et tidspunkt, der passer jer, i forbindelse med bookningen.
Sted: Kurset foregår hos jer, så I undgår at bruge tid på transport.
Kontakt: Skriv til fagkurser@schultz.dk for at høre nærmere om mulighederne for et kursus i din kommune.

Pris
14.500 kr. ekskl. moms

Prisen gælder for op til 16 deltagere.
Prisen er ekskl. transport og forplejning.