Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Boligselskab   1/1

Boligselskab

Oversigt over produkter og løsninger til Boligselskaber.

Arbejdsmiljøportalen
Love, afgørelser, domme, reglementer, EU-lovstof.

AU Lovportalen
Pensum-lovsamling til akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

BL Portalen
Love, domme, forskrifter, satser, overenskomster.

BL Forvaltningsportalen
Målsætninger og forretningsgange.

Driftsportalen
Drift og administration af almene boliger.

ED Portalen
Ejendomsadministration, ekspertkommentarer, lejeretlig lovsamling, Grundejernes Domssamling