Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Fagsystemer   1/1

Schultz Fasit overblik

Et stærkt fagsystem

Schultz Fasit effektiviserer sagsbehandlingen i danske kommuner.

Integrationer

Schultz Fasit kan integreres med fx ydelsessystemer, sundheds- og speciallægesystemer og Schultz Connect.

Vokseværk

Over 1 mio. borgere bor i dag i en kommune, der har købt Schultz Fasit.

Nyhedsbrev

Få de nyeste informationer om Schultz Fasit. Tilmeld dig nyhedsbrevet Schultz Fasit Update.Schultz Fasit: Effektiv digitalisering af jobcentrets arbejdsgange

Schultz Fasit er et driftssikkert og brugervenligt jobcentersystem, der understøtter en målrettet arbejdsmarkedsindsats. Med Schultz Fasit får sagsbehandlerne ét system til både borgerettet sagsbehandling og styring af virksomhedsindsatsen. Løsningen kombinerer gennemtænkte arbejdsgange med faglige vejledninger og relevant lovinformation, og journal og dokumenthåndtering er fuldt indbygget i systemet. Desuden tilbyder Schultz Fasit overblik og individuelt tilpasset ledelsesinformation.

Det giver værdi til jobcentret - i sidste ende til gavn for såvel virksomheder og borgere som for jobcentrets sagsbehandlere og ledelse.

Derfor bør jobcentret overveje Schultz Fasit som nyt sagsbehandlingssystem:

Vi har valgt IT-systemet Schultz Fasit, fordi vi vurderede det til at være det stærkeste og mest fremtidsorienterede system.

Birgit Thorup, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, Ikast-Brande Kommune

Øget produktivitet og lav totaløkonomi
Schultz Fasit gør det muligt at realisere markante tidsbesparelser gennem fejlfri og strømlinet sagsbehandling samt automatisering. Løsningen anslås at øge jobcentrets produktivitet med minimum 15 %. Desuden har løsningen en lav totaløkonomi i form af øget effektivitet, høj driftsstabilitet og lave anvendelsesomkostninger. 

Schultz Fasit er særdeles driftssikker. Oppetiden var for hele 2015 på 99,65 %.


Vi kan gennemføre al relevant sagsbehandling i Fasit (Red. efter STAR-releasen i januar 2015).

Henrik Thomsen, IT-konsulent, Odense Kommune 

Ét system, én brugergrænseflade
Schultz Fasit sætter nye standarder for effektiv digitalisering af jobcentrets arbejdsgange.

Med Schultz Fasit får jobcentret ét system til borgerettet sagsbehandling, styring af virksomhedsindsatsen og overblik over hele arbejdsmarkedsindsatsen. Løsningen kombinerer gennemtænkte arbejdsgange med faglig vejledning og relevant lovinformation. Journal og dokumenthåndtering er fuldt indbygget i systemet. Systemets områder tilgås alle via den samme brugergrænseflade.

Systemet er bygget på den velkendte, gennemtestede Microsoft-platform Dynamics CRM.

Overblik optimerer indsatsen
Indgangen til Schultz Fasit er et let tilgængeligt overblik med visuel og struktureret information: et dashboard, skræddersyet til den enkelte leders eller medarbejders behov og arbejdsområder. Det giver mulighed for at planlægge, fokusere og optimere beskæftigelsesindsatsen på alle niveauer i jobcentret.

Dashboardet giver ledelsen et stærkt værktøj med overblik over jobcentrets indsats og resultater fx. fra kommunens beskæftigelsesstrategi eller beskæftigelsesplan. Fra diagrammer og tabeller er der mulighed for at dykke direkte ned i bagvedliggende data, trække statistik m.v.

Brugervenlighed
Brugergrænsefladen i Schultz Fasit er velkendt fra Microsoft Office-pakken, og erfaringerne er, at nye brugere instinktivt kan anvende systemet.

Guider sikrer korrekt sagsbehandling
Schultz Fasit omfatter borgerrettet sagsbehandling, tilbudskatalog, virksomhedsmodul og journal med dokumenthåndtering i ét samlet system. Begreber som målgrupper, sagstyper og ansvar for sager og opgaver bidrager til at sætte struktur på sagsbehandling og opgaveløsning.

Brugervenlige guider med vejledning og lovhenvisninger giver en effektiv hjælp til opgaver som fx indkaldelse til og gennemførelse af samtaler. Journalnotater oprettes automatisk ved alle relevante handlinger i systemet. Guiderne sikrer en ensartet og effektiv sagsbehandling, hvor medarbejderen altid kan træffe beslutninger på et korrekt og opdateret lovgrundlag.

I Schultz Fasit er mange arbejdsgange automatiserede, og systemet henter og udfylder selv i videst muligt omfang data, så dobbelt-registreringer undgås, og sagsbehandleren sparer administrativ tid.

Automatiserede processer understøtter fjernprint og digital postkasse, ligesom løsningen tilbyder en meget effektiv arbejdsgang ved masseforsendelser.


Schultz Fasit frigiver mere tid til den direkte kontakt med borgerne.

Ina Ringsdal, jobcenterchef, Ballerup Kommune

Hurtig implementering af lovændringer
På basis af Schultz' automatiserede lovovervågning indarbejder vores team af fagspecialister ændringer af love og regler i Schultz Fasit, så snart de træder i kraft. Et tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sikrer desuden, at reformer og andre lovændringer implementeres i systemet til tiden.


Vores styring af indsats og økonomi er blevet styrket med Schultz Fasit.

Rune Kjær Pedersen, projektleder, Vejle Kommune

Fleksibel konfiguration og gnidningsfri integration
Schultz Fasit er et standardsystem, der giver jobcentrene fleksible muligheder for at konfigurere fx opgaver og regler for opfølgning, benytte egne brevskabeloner mv. Schultz leverer naturligvis en standardkonfiguration bygget på erfaringer fra vores øvrige kunder, som jobcenteret kan bygge videre på efter ønske og behov.

En velfungerende integrationsplatform håndterer alle systemets eksterne afhængigheder og fungerer som oversætter mellem Schultz Fasit og jobcentrets øvrige systemer. Når der sker ændringer i eksterne systemer, er Fasits kernesystem derfor beskyttet og kan køre uafhængigt.


Schultz Fasit gør det lettere for os at prioritere vores indsats.

Marianne Jensen, økonomi- og administrationschef, Kolding Kommune

Hurtig implementering
Schultz har en velafprøvet metode til at implementere Schultz Fasit i nye kommuner. Sammen med jobcentret udarbejder Schultz en detaljeret opgave- og tidsplan, der indeholder elementer som fx dataoverførsel, undervisning og go-live.

Schultz anbefaler, at kommunen følger et 2-3 måneders forløb fra beslutningen er taget om at skifte fagsystem, til jobcentret er oppe at køre med Schultz Fasit.


Stor, stor ros til Schultz: I har været meget professionelle og vidende. Det gælder både for implementering og undervisning. Der har været god støtte, og ingen overraskelser.
Det hele er forløbet virkelig godt.

Charles Skovhus Lydersen, IT-projektleder, Rebild Kommune
Rebild Kommune brugte 7 uger fra kontraktunderskrivning, til de gik live med Schultz Fasit

Fremtidssikret løsning
Schultz Fasit er tilpasset den fælleskommunale rammearkitektur fra KOMBIT. Dette indebærer blandt andet, at Schultz Fasit vil få fuld integration til de nye kommunale ydelsessystemer (KY og KSD) og til det nye sags- og partsoverblik (SAPA).
Fakta

Over 50 % af Danmarks borgere bor i en kommune, der bruger Schultz Fasit.

Indkøb via SKI

Schultz Fasit kan indkøbes via direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19. En SKI-aftale giver:

  • Gennemprøvet kontraktmodel med gode service- og bodsvilkår for jobcentret
  • Fordelagtige priser
  • Tryghed i indkøbsprocessen - minimal risiko for fejl

Kontakt os for mere information.

Schultz Fasit-kunder

Vejle Kommune
Randers Kommune
Odense Kommune
Ikast-Brande Kommune
Kolding Kommune
Silkeborg Kommune
Ballerup Kommune
Jammerbugt Kommune
Frederiksberg Kommune
Greve Kommune
Stevns Kommune
Vejen Kommune
Thisted Kommune
Rebild Kommune
Kerteminde Kommune
Horsens Kommune
Hjørring Kommune
Nyborg Kommune
Sorø Kommune
Ringsted Kommune
Holstebro Kommune
Aarhus Kommune
Københavns Kommune
Gribskov Kommune
Middelfart Kommune
Odsherred Kommune
Frederikssund Kommune
Assens Kommune
Struer Kommune
Ærø Kommune
Kalundborg Kommune
Lolland Kommune
Lejre Kommune
Favrskov Kommune
Allerød Kommune
Norddjurs Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Gentofte Kommune
Næstved Kommune
Faxe Kommune
Rudersdal Kommune
Billund Kommune
Slagelse Kommune
Holbæk Kommune
Guldborgsund Kommune
Hedensted Kommune
Bornholms Kommune
Fredensborg Kommune
Skive Kommune
Roskilde Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune

Brugerforum

Schultz Fasit Brugerforum giver kunderne mulighed for sammen at afdække og prioritere forretningsmæssige behov samt definere og kvalificere løsninger herpå.

Læs mere om Fasits Brugerforum.