Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Nyheder   54/144

Nyt brugerforum for Schultz Fasit-kunder

Nyt brugerforum for Schultz Fasit-kunder

12. jan. 2016

Flere og flere kommuner vælger Schultz Fasit som fagsystem i jobcentret. I løbet af 2015 har Schultz mere end fordoblet antallet af kunder.

Udviklingen af Schultz Fasit drives i høj grad af lovændringer, men samtidig har Fasit-kunderne i forbindelse med udbud og aftaleindgåelser givet udtryk for en lang række ønsker til funktionalitet. Schultz har derfor etableret et brugerforum for Schultz Fasit-kunder.

Formålet med forummet
Med den nye Schultz Fasit brugerforum får kunderne mulighed for sammen at afdække og prioritere forretningsmæssige behov samt definere og kvalificere løsninger herpå. Samtidig giver forummet kunderne en platform, hvor de kan udveksle erfaring og inspirere hinanden til at få endnu mere værdi ud af Schultz Fasit og Schultz Connect.

Medlemmerne af forummet, 2-3 personer fra hver kommune, mødes mindst to gange årligt.

Stor ros til Schultz Fasit
Første møde i brugerforummet blev afholdt i december 2015. Her var der stor ros fra kunderne - bl.a. til Schultz Fasits driftsstabilitet med en oppetid på mere end 99,5 %, fleksible brugergrænseflade, der bl.a. giver let adgang til ledelsesinformation, de gode søgemuligheder, der gør det nemt at søge i alle data i løsningen og ikke mindst Schultz' Kundeservice, som har et godt kendskab til både løsningen og kommunernes arbejdsgange. På udviklings- og forbedringsfronten fokuserede deltagerne bl.a. på flere søgemuligheder, muligheder for konfigurering og udvikling af snitflader til eksterne systemer.

Er du interesseret i mere information om Schultz Fasit brugerforum, så kontakt os.