Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Informationssystemer   12/15

Kontaktcenter

Kontaktcenter

Borgerservice døgnet rundt
Med Kontaktservice vil dine borgere opleve bedre service, og din kommune kan spare mange penge ved at give borgerne mulighed for at få hurtigt og korrekt svar ved selvbetjening på nettet eller via telefon frem for ved personligt fremmøde. Beregninger fra KMD viser, at der på landsplan kan spares et trecifret millionbeløb årligt. I en fortravlet hverdag kan du nu tilbyde dine borgere en større fleksibilitet i servicen, døgnet rundt.

Klare og præcise svar
KMD Kontaktcenter-løsningen er udviklet af KMD i tæt samarbejde med Schultz og er en vidensbaseløsning skræddersyet til at håndtere straksafklaring i borgerservicecentre. Indholdet i løsningen leveres af Schultz, der har stor erfaring med produktion af faglige artikler, hvor et komplekst lovmæssigt indhold skal præsenteres i enkel form, hvorfor der er sat ekstra stort fokus på den sproglige formidling. Med udgangspunkt i 1.250 ofte stillede spørgsmål indeholder løsningen 240 artikler, som på en klar og præcis måde vil kunne besvare størstedelen af de spørgsmål, borgerne kan tænkes at have.

Sikring af viden
Med den fælles videnbase bliver det ikke længere op til den enkelte medarbejder at kende svaret og formidle det. Dermed får svarene en indbygget kvalitetssikring, og borgerne vil opleve at få hurtigere svar på deres spørgsmål, ligesom kommunen får sikret den opbyggede viden, som skal bruges til også i fremtiden at kunne give borgerne de korrekte svar.

KMD Kontaktcenter-løsningen egner sig også til organisationer med mange medlemshenvendelser, fx a-kasser.

Fakta

Løsningen kører effektivt i 20 danske kommuner, som ud over Sorø og København omfatter blandt andre Fredensborg, Frederikssund, Holbæk, Odense og Svendborg.

Projekt 24/7

Projekt Online Borgerbetjening 24/7 er kåret til årets kommunale digitaliseringsinitiativ. Schultz og KMD står bag den digitale platform. Læs mere.

Ti gode grunde

  • Færre telefonopkald
  • Reduceret ventetid
  • Kortere samtaler
  • Hurtigere afklaring
  • Færre omstillinger
  • Lavere omkostninger
  • Tilfredse borgere
  • Ensartet kvalitet
  • Hurtigere oplæring
  • Konsolideret viden.