Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   10/67

AM Portalen

AM Portalen

Lovreformen på arbejdsmiljøområdet indebærer, at virksomhederne i højere grad bliver vurderet på deres egen indsats. Systematik er blevet vigtigere i arbejdet for et godt arbejdsmiljø, men det kan være svært at orientere sig på et så gennemreguleret område. Det hjælper AM Portalen med.

Hele beslutningsgrundlaget på arbejdsmiljøområdet
Med AM Portalen får du overblik over alle gældende bestemmelser på arbejdsmiljøområdet. Portalen kan således både dokumentere overblik over relevant lovgivning og er et systematisk arbejdsredskab for de virksomheder, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i deres miljøstyringssystem.

Struktureret og søgbar information
Information alene giver dog ikke overblik. Mængden er omfattende, og det er derfor vigtigt at strukturere informationen og gøre den søgbar. Med AM Portalen får du en række effektive søgemuligheder og tidsbesparende funktioner, der gør hverdagen lettere.

Udviklet i samarbejde med brugerne
AM Portalen er udviklet i samarbejde med virksomheder, fagforeninger og bedriftssundhedstjenester over hele landet. Dermed sikrer vi, at systemet indeholder alle de informationer, der er brug for i forbindelse med sikkerhedsarbejdet.

Kombinerer regel- og afgørelsesgrundlaget
Portalen indeholder samtlige relevante regeldokumenter og afgørelser:
  • Love, bekendtgørelser og cirkulærer
  • Bygningsreglementer (inkl. lovgivning)
  • Lands- og højesteretsdomme
  • Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet
  • Vejledninger, anvisninger, meddelelser, cirkulæreskrivelser, publikationer og arbejdsmiljøvejvisere fra Arbejdstilsynet
  • EU-lovstof.
Kort sagt et samlet overblik over hele beslutningsgrundlaget på arbejdsmiljøområdet.
Fakta

Portalen er udviklet i samarbejde med virksomheder, fagforeninger og bedriftssundhedstjenester over hele landet.