Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   58/67

Lovtext Plan og Natur

Lovtext Plan og Natur

Lovsystemet er et praktisk værktøj til kommunernes tekniske forvaltninger udviklet i samarbejde med Kommunal Teknisk Chefforening. Systemet samler de relevante informationer om fysisk planlægning og naturbeskyttelse: alle relevante love, bekendtgørelser, cirkulærer, skrivelser og vejledninger.