Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   60/67

Lovguide Miljø, Plan og Natur

Lovguide Miljø, Plan og Natur

Lovguide Miljø, Plan og Natur er et modul i Schultz Kommunekoncept, som dækker det tekniske område i kommunerne.

Højt fagligt niveau
Lovguide Miljø, Plan og Natur er et praktisk støtteværktøj, der giver et bredt overblik over lovgivningen. Produktet indeholder blandt andet en sagsbehandlerorienteret emneindgang med lovguiderapporter inden for bl.a. planlægning, spildevand, affald, vandindvinding og natur, samt tværgående emner som ekspropriation, VVM og miljøvurdering.

Schultz samarbejder med konsulenter fra bl.a. kommuner, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, NIRAS og Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere om Miljøbeskyttelsesloven som danner grundlaget for Lovguide Miljø, Plan og Natur.

Fakta

Lovguide Miljø, Plan og Natur er et modul i Schultz Kommunekoncept, som dækker det tekniske område i kommunerne.

Fagkonsulenter

Lovguide Miljø, Plan og Naturs unikke lovguiderapporter og vejledninger skrives af Schultz' egne fagspecialister samt en række anerkendte, eksterne fagkonsulenter.