Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   11/67

Lovtext Farligt Gods

Lovtext Farligt Gods

Lovsystemet er et praktisk værktøj til alle, der arbejder med transport af farligt gods til lands, til vands og i luften. Systemet giver overblik over alle gældende bestemmelser på området: love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Derudover finder du reglerne inden for andre relevante områder, herunder oplagring/opbevaring, håndtering, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse.