Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   48/67

Lovguide Boligstøtte

Lovguide Boligstøtte

Lovguide Boligstøtte indeholder alle de lovinformationer, der knytter sig til lovgivning om boligstøtte samt udførlige lovguider, der er skrevet af Schultz' fagspecialister og konsulenter med relation til den kommunale sektor.

Lovguide Boligstøtte omfatter blandt andet:
  • Boligsikring og boligydelse
  • Boligsikring i forbindelse med sanering og byfornyelse
  • Forbedringsboligsikring
  • Lån til betaling af indskud m.v.
  • Forholdet til lov om lån til betaling af ejendomsskatter
  • Klageadgang
  • Refusion
  • Sagsbehandling.
Alle relevante domme og afgørelser er vist som noter til den enkelte paragraf, så der er en tydelig sammenhæng mellem lovgivning og praksis.

Lovguider til sagsbehandlingen
Ud over strukturering af lovstoffet har Schultz' fagspecialister udarbejdet detaljerede lovguider til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere. Rapporterne forklarer, hvordan loven skal forstås og henviser til relevant lovstof og Ankestyrelsens principafgørelser. Med lovguiderne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget, og at du træffer beslutninger på et fagligt korrekt grundlag.

Lovguide Boligstøtte er en del af LovGuide Socialforvaltning.