Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   19/67

Lovtext Byggeri og Ejendom

Lovtext Byggeri og Ejendom

Hele processen i den kommunale byggesagsbehandling
Lovsystemet er udviklet til teknisk forvaltning og indeholder hele byggelovgivningen og anden lovgivning, som er relevant i forbindelse med sager om fast ejendom i kommunen. Det gælder Erhvervs- og Byggestyrelsens område, byggesagsbehandling, gennemførelse af byggeprojekter og tilsyn med offentligt støttet boligbyggeri. Derudover finder du lovgivningen om byfornyelse, sanering og fredning.
Fakta

Lovsystemet er udviklet til teknisk forvaltning og indeholder hele byggelovgivningen og anden lovgivning, som er relevant i forbindelse med sager om fast ejendom i kommunen.