Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   35/67

Lovguide Dagtilbud

Lovguide Dagtilbud

Lovguide Dagtilbud indeholder alle de relevante regler, der knytter sig til lovgivning i forbindelse med dagtilbud til børn. Det drejer sig blandt andet om love og bekendtgørelser, aktuelle satser og cirkulærer. Hvis man går ind på selve loven, er der i noterne vist tilknyttede love, lovforslag og bekendtgørelser, som er hjemlet i bestemmelsen. Herudover vises lovguiderapporter, der har tilknytning til bestemmelsen.

Sidst i emnemenuen er udvalgte skrivelser fra myndigheder, der kan være relevante for dagtilbudsområdet, fx om børns erstatningsansvar og medicingivning i dagtilbud, samlet.

Fakta

LovGuide Dagtilbud indeholder alle de relevante regler, der knytter sig til lovgivning i forbindelse med dagtilbud til børn.