Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Lovprodukter   33/67

Lovguide Integration

Lovguide Integration

Lovguide Integration er udviklet til sagsbehandlere i kommuner og amter og andre, der arbejder med integration af udlændinge. Lovsystemet indeholder al relevant lovgivning om integration og udlændinge samt lovguiderapporter, der er skrevet af Schultz' fagspecialister.

Lovguide Integration indeholder blandt andet:
 • Administration
 • Love, bekendtgørelser og cirkulærer
 • EU-forskrifter
 • Bolig
 • Individuel kontrakt
 • Introduktionsprogrammet
 • Introduktionsydelse
 • Hjælp i særlige tilfælde
 • Bidrag til ATP
 • Udbetaling af hjælp
 • Tilbagebetaling
 • Klageregler
 • Finansiering
 • Aktuelle satser og adresser.
Alle relevante domme og afgørelser er vist som noter til den enkelte paragraf, så der er en tydelig sammenhæng mellem lovgivning og praksis.

Lovguiderapporter til sagsbehandlingen
Ud over lovstoffet har Schultz' fagspecialister udarbejdet lovguiderapporter til sagsbehandlingen i samarbejde med erfarne, kommunale praktikere.

Lovguiderapporterne forklarer, hvordan loven skal forstås, og henviser til relevant lovgivning. Med lovguiderapporterne ved hånden er du sikker på, at du ikke har overset noget, og at du træffer beslutninger på et fagligt korrekt grundlag. Vores fagspecialister opdaterer indholdet dagligt.

Lovguide Integration er en del af Lovguide Socialforvaltning.