Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

IT-projekter

Schultz er et IT-hus med omfattende fagkompetencer inden for job, uddannelse, miljø, lovgivning og kommunal sagsbehandling. IT-opgaver med stor kompleksitet og krav om indsigt og domæneviden er vores speciale. Læs her om nogle af de opgaver, vi har løst.

myUCPH

myUCPH er en app udviklet til Københavns Universitet. Den skal være med til at sikre et bedre studiemiljø, hvor de studerende har nem adgang til vigtig information, uanset hvor de er.

Læs mere

Adgangskortet

Med Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Læs mere

Mitjobkompas

Mit jobkompas er Arbejdsmarkedsstyrelsens værktøj til at sætte ord på egne stærke sider og ikke mindst bruge denne viden i en jobsøgning. Ud fra personlige og sociale kompetencer dannes en jobprofil, der matches mod konkrete jobannoncer.

Læs mere

Høringsportalen

Offentlighedens samlede digitale indgang til et komplet overblik over, hvilke forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet.

Læs mere
Jobbing.dk

jobbing.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsens site for alle med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, der søger inspiration til jobmatch og afklaring.

Læs mere

Byg og Miljø

Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning udviklet for KOMBIT, der støtter ansøgeren i dennes ansøgningsproces og giver overblik over bygge- eller miljøansøgningen.

Læs mere
uddannelsesvælgeren

Uddannelsesvælgeren

Ved du, hvad du skal efter folkeskolen? Uddannelsesvælgeren hjælper dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.

Læs mere