Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

IT-projekter   1/8

Adgangskortet

Udgangspunkt i din gymnasiale eksamen

Se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til ud fra de fag, du har gennemført eller tilvælger.

Vælg ud fra dine interesseområder

Udpeg dine interesseområder og få vist de mulige uddannelser samt overblik over, om du opfylder adgangskravene.

Få styr på detaljerne

For hver enkelt uddannelse kan du i detaljer se adgangskravene, og hvordan du opfylder dem.Adgangskortet giver unge med gymnasiale eksamener overblik over om de opfylder adgangskravene til ønskeuddannelsen.

Adgangskortet er en guide til de unge på de gymnasiale uddannelser
Mange unge tager en studentereksamen, der viser sig ikke at give direkte adgang til den videregående uddannelse, de ønsker at søge optagelse på. Derfor supplerer en stor del af en årgang deres eksamen med ekstra fag efter gymnasiet, såkaldt GSK.

En kortlægning af GSK-elevers tanker om videre uddannelse viser, at de i mange tilfælde alt for sent bliver opmærksomme på adgangskravene på de videregående uddannelser. Ofte først efter den afsluttende eksamen, når de står med eksamensbeviset i hånden. Adgangskortet hjælper de unge til at komme den situation i forkøbet, både når de vælger fag og niveau i 1. g, og når de eventuelt skal vælge tillægsfag efter endt eksamen.

Adgangskortet giver overblikket over adgangskravene til videregående uddannelser
Adgangskortet er en guide, der hjælper de unge i grundskolens afgangsklasser samt eleverne i 1. og 2. g  såvel som dem, der har en studentereksamen med at få overblikket over gældende adgangskrav.

Med udgangspunkt i den enkeltes gymnasiale linje, fag og studieinteresser kan både de afklarede og de uafklarede få et overblik over konsekvenserne af et specifikt valg, adgangskravene til specifikke uddannelser samt få præsenteret alternative uddannelsesmuligheder. Guiden indeholder alle videregående uddannelser, herunder også erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Adgangskortet giver endvidere mulighed for at udskrive resultaterne og gemme valgene (baseret på cookies).

Udviklet af Schultz
Adgangskortet, der gik i luften 7. januar 2014 er udviklet af Schultz for Undervisningsministeriet og indgår som et værktøj på uddannelsesguiden (ug.dk), hvor Schultz også i en årrække har stået for udvikling og vedligehold samt al indholdsredaktion.

Adgangskortet er udviklet i HTML5 og understøttes som udgangspunkt ikke af ældre typer af browsere som fx Internet Explorer 8 eller ældre versioner.