Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

IT-projekter   4/8

Byg og Miljø

Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning udviklet for KOMBIT, der støtter ansøgeren i dennes ansøgningsproces og giver overblik over bygge- eller miljøansøgningen

Byg og Miljø er en webbaseret IT-løsning, som gør livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om visse miljøtilladelser. Løsningen giver den enkelte ansøger et overblik over, hvilken information og dokumentation, kommunen skal bruge, for at kunne behandle ansøgningen, og undervejs i processen får ansøgeren målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø.

Byg og Miljø omfatter alle typer af byggesager og syv typer af miljøsager. Visionen med løsningen er, at den skal bidrage til bedre, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling i kommunerne.

Udviklet af Schultz
Byg og Miljø er udviklet for KOMBIT i samarbejde med Atkins og webbureauet Sorthvid.

Besøg Byg og Miljø
Læs mere

Læs mere om Byg og Miljø på KOMBIT's hjemmeside.