Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

IT-projekter   5/8

Høringsportalen

Høringsportalen er offentlighedens indgang til høringer og høringssvar.

Mandag 6. maj 2013 gik Høringsportalen i luften i en ny og opdateret version med en optimeret brugerflade. Høringsportalen er udviklet og designet af Schultz i tæt samarbejde med løsningsejeren Digitaliseringsstyrelsen. 

Høringsportalen siden 2003
I bestræbelserne på at skabe en mere åben offentlig sektor og modernisere servicen til borgere og virksomheder, blev det i 2003 besluttet, at etablere Høringsportalen. Målet var, at skabe én samlet digital indgang til et komplet overblik over, hvilke forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet.

Find høringer
Som borger, virksomhed eller forening er Høringsportalen et vigtigt værktøj, hvor samtlige offentlige høringer og høringssvar er samlet. Portalen giver et godt overblik og en hurtig adgang til at søge efter nyheder på netop det område, høringsår eller den myndighed, den enkelte er interesseret i. Brugere af portalen har mulighed for at abonnere på høringer via feeds (atom-format).

Schultz leverer den samlede løsning
Som leverandør af den "nye" Høringsportal har Schultz stået for hele processen fra design og opbygning af portalen, sikring af brugervenlighed, integration til bagvedliggende systemer såvel som den konkrete udvikling af løsningen. Høringsportalen er baseret på den nyeste .Net-teknologi (.Net 4.5, ASP.NET MVC4 og EF 5) og driftes i skyen via Windows Azure. Derudover benyttes CIDR (Centraliseret Identitet og Delegering af Rettigheder) til autentifikation og autorisation.

Fremadrettet vil Schultz stå for systemforvaltning og -vedligehold samt videreudvikling af Høringsportalen.

Besøg Høringsportalen på http://hoeringsportalen.dk