Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Unfolding

Schultz Connect

Schultz Connect er en selvbetjeningsplatform, der effektiviserer dialogen mellem kommune og borger ved at digitalisere eksisterende manuelle arbejdsprocesser.