Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Schultz Connect   1/5

Schultz Fremmøde

Schultz Fremmøde - en digital selvbetjeningsløsning, der automatisk registrerer og indrapporterer fremmøde

Schultz Fremmøde er en digital selvbetjeningsløsning, der registrerer borgeres fremmøde til aftalte aktiviteter såsom kursusforløb.

Kommunen har ansvaret for at kontrollere, at borgeren møder frem ude hos tilbudsstederne, da det har indflydelse på udbetaling af ydelserne til borgeren og på kommunens refusion fra staten. En registrering, som meget hurtigt kan blive besværlig og tidskrævende at håndtere manuelt.

Med Schultz Fremmøde registrerer borgeren selv sit fremmøde fx vha. en kode eller ved at swipe sit sundhedskort. Tilbudsstedet kan også selv registrere fremmøde og tilknytte kommentarer om fravær direkte i fremmødeportalen. Når tilbudsstedet har godkendt borgers fremmøderegistrering, journaliseres den i kommunens fagsystem.

Kommunen opnår store tidsbesparelser, da den automatiske registrering af borgerens fremmøde erstatter manuelle registreringer samt det efterfølgende arbejde med at skanne dem ind og journalisere dem på borgeren. Samtidig møder borgeren og tilbudsstedet et mere fleksibelt, nemt og hurtigt registreringssystem.

Schultz Fremmøde har desuden fuld integration til det fælles datagrundlag (DFDG). Dermed kan kommunen oprette borgerens fremmødeforløb med udgangspunkt i en placering i DFDG og undgå dobbeltregistrering.

Borgerens involvering
Borgeren registrerer sit fremmøde på tilbudsstedets udstyr, fx ved at swipe sit sundhedskort eller ved at taste en kode. Kommunen vælger selv, hvilken registreringsform de ønsker. Information om fremmødet overføres automatisk til fremmøderegistreringen.

Tilbudsstedets involvering
Når en borger har registreret sit fremmøde, kan den relevante kontaktmedarbejder på tilbudsstedet tilgå og godkende eller tilrette information om fremmødet via en online portal. Medarbejderen logger på med NemLog-in med sit NemID Erhverv. Hvis virksomheden har mange kontaktpersoner og derfor ønsker en single-sign-on-løsning, kan systemet også håndtere dette.

Kommunens overblik
Kommunen kan til enhver tid få et effektivt ledelsesoverblik over borgerens samlede fremmøde til det enkelte tilbud eller på tværs af tilbud. Det er nemt at følge med i borgerens registrerede fremmøde (per måned), og ved manglende fremmøde kan kommunens fagsystem automatisk danne advis til sagsbehandler om at følge op og evt. gennemføre en rådighedsvurdering med den pågældende borger.

Flowchart Schultz Fremmøde
Illustration af flowet i Schultz Fremmøde. Klik på billedet for en større version.

Hvis jobcentret anvender Schultz Fasit
Fremmøderegistreringerne for en borger kan tilgås via et link fra den side, der viser borgeren i Fasit. Fremmøderegistreringerne journaliseres automatisk, og eventuelle negative hændelser, advisér og opgaver til sagsbehandleren m.v. bliver automatisk oprettet på basis af fremmøderegistreringen.
Schultz Fremmøde
Fakta

Individuel tilgang
Kommunen vælger selv hvilke kommunikationskanaler, den vil bruge: Brev, digital post, e-mail eller SMS.

Effektivitet
Manuelle registreringer forsvinder, og borger og tilbudssted møder en fleksibel, nem og hurtig registrering.

Fuld integration
Schultz Fremmøde journaliserer automatisk og opretter eventuelle negative hændelser, notifikationer m.v. til sagsbehandleren.