Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Schultz Connect   4/5

Schultz Progression

Schultz Progression - en digital selvbetjeningsløsning, der løbende måler borgerens fremdrift

Schultz Progression understøtter dialogen med borgeren og sikrer, at kommunen kan måle borgerens fremdrift i forhold til de tilrettelagte planer, så det dermed bliver muligt at dokumentere effekten af den fastlagte indsats.

Fleksibel opsætning
Jobcentret administrerer selv opsætningen af progressionsmålingens vurderingstrin og proces, fx:

  • definerer, opretter og ændrer vurderingsindikatorer
  • bestemmer antal trin på skalaen for hver indikator
  • indsætter beskrivelser af de forskellige trin for hver indikator.
For hver måling vælger sagsbehandleren selv de relevante indikatorer (ud fra en fælles grundliste), som skal anvendes til netop denne måling. Desuden kan brugeren fjerne og tilføje indikatorer for målingen undervejs i forløbet.

Sagsbehandleren kan til enhver tid iværksætte en ny måling for en borger.

Kommunens overblik

Schultz Progression journaliserer automatisk borgerens svar og viser fremdriften ved at sammenholde med tidligere målinger for de samme indikatorer. Systemet sikrer dermed, at borgerens sagsbehandler kan bruge tid på at hjælpe borgeren frem for at lave administration.

Schultz Progression skaber overblik over borgeres udvikling og viser bl.a.:
  • resultat af hver måling, hvem der har registreret den og hvornår
  • grafisk overblik over udviklingen for hver indikator.
Det er nemt at sammenligne målinger og trække ledelsesinformation om alle gennemførte progressionsmålinger.

Udfyldelse af målskema
Sagsbehandleren udfylder borgerens målskema, enten i samarbejde med borgeren i forbindelse med et møde på jobcentret eller efterfølgende, ved at udvælge de indikatorer (fra den fælles grundliste), det giver mening at vurdere på i forhold til den pågældende borger.

Indikatorerne vises på en visuel skala med eventuelle beskrivelser af de forskellige vurderingstrin. Den seneste vurdering er synlig, mens progressionsmålingen foretages.


Flowchart Schultz Progression

Flowet i Schultz Progression. Klik på billedet for en større version.

Hvis jobcentret anvender Schultz Fasit
Progressionsmålingen for en borger kan tilgås via et link fra den side, der viser borgeren i Fasit, og resultatet af hver progressionsmåling journaliseres automatisk i Fasit.
Fakta

Individuel tilpasning
Kommunen bestemmer selv rammer for indhold, proces og vurderingsindikatorer.

Effektivt ressourceforbrug
Giver overblik over hvilke indsatser, der virker og forbedrer sagsbehandlingen.

Fuld integration
Schultz Progression har åbne snitflader og kan integrere til markedets jobcentersystemer.

Nemt overblik
Schultz Progression giver et nemt grafisk overblik enten over en enkelt måling eller ved at sammenholde forskellige måleparametre.

Hent produktblad