Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Schultz Connect   5/5

Schultz Screening

Schultz Screening - en digital selvbetjeningsløsning, der placerer ledige i indsatsområder

Med Schultz Screening kan jobcentret automatisk segmentere nytilmeldte borgere til fx visitations-, sygeopfølgnings- og indsatsgrupper. Det gør sagsbehandlingen effektiv og målrettet.

Screeningen sker via en selvbetjeningsløsning, hvor borgeren svarer på en række spørgsmål og dermed afklarer sit udgangspunkt. Svarene kombineres med oplysninger fra DFDG (Det fælles datagrundlag), hvorefter en indplacering beregnes, og svarene automatisk journaliseres.

Sagsbehandleren har dermed et solidt grundlag for at vurdere et indsatsforløb allerede inden første samtale. Det sætter fokus på individet og sparer værdifuld tid.

Schultz Screening
 • segmenterer via selvbetjening hurtigere borgeren til korrekt lovbestemt gruppering samt til egne indsatsgrupper
 • sparer afklaringstid ved møderne i jobcentret og sikrer en målrettet og individuel sagsbehandling
 • journaliserer automatisk og sparer ressourcer, der i stedet kan bruges på en fokuseret indsats for kommunens borgere.
Screening bliver en integreret del af sagsbehandlingen
Når en borger melder sig ledig, eller når jobcentret modtager en sygedagpengesag fra ydelseskontoret, er screening en automatiseret og integreret del af den videre proces.

Borgeren modtager automatisk et brev med vejledning til at besvare screeningsspørgsmålene. Hvis ikke spørgeskemaet besvares inden for en defineret tidsramme, modtager borgeren automatisk et rykkerbrev. Reagerer borgeren stadig ikke, bliver sagen automatisk markeret til manuel opfølgning.

Fleksibel og lokal opsætning af screeningens parametre
Jobcentret administrerer selv opsætningen af screeningens indhold og proces, fx:
 • definerer hvilke målgrupper, der skal screenes
 • definerer screeningens segmenteringsformer (fx inddeling i indsats-, visitations- eller sygeopfølgningsgruppe)
 • fastlægger screeningens spørgsmål og svarmuligheder
 • fastlægger de parametre, som styrer den automatiske segmentering af borgerne.
Segmentering sker automatisk
Når borgeren har besvaret spørgsmålene, beregner systemet, i hvilket segment borgeren skal placeres. Samtidig får borgerens sagsbehandler et godt overblik over borgerens screeningsproces med information om:
 • borgeren har været logget på og hvornår senest
 • borgeren er blevet bedt om at besvare spørgsmålene
 • borgeren er påbegyndt sin besvarelse
 • borgeren har færdiggjort sin besvarelse
 • borgerens konkrete svar på spørgsmålene
 • den beregnede segmentering og bagvedliggende grund.
Flowchart Schultz Screening

Flowet i Schultz Screening. Klik på billedet for en større version.

Hvis jobcentret anvender Schultz Fasit
Screeningsdata for en borger kan tilgås via et link fra den side, der viser borgeren i Schultz Fasit. Resultatet af hver screening journaliseres automatisk i Schultz Fasit.
Fakta

Individuel tilpasning
Kravene til beskæftigelsesindsatsen går mod en mere individuel indsats, og der er øget fokus på de bløde krav om flere samtaler og en målrettet individuel tilgang.

Effektivt ressourceforbrug
Schultz Screening er en løsning, der styrker sagsbehandlerens mulighed for at bruge tiden effektivt og kunne levere en fokuseret individuel indsats.
 
Fuld integration
Schultz Screening har åbne snitflader og fuld integration til markedets jobcentersystemer, DFDG, CPR, CVR m.v.

Hent produktblad