Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Løsninger

Schultz Connect   2/5

Schultz Timeseddel

Schultz Timeseddel - en digital selvbetjeningsløsning til udfyldelse, registrering og godkendelse af timesedler

Schultz Timeseddel digitaliserer arbejdsprocessen med at få indhentet, godkendt og journaliseret timesedler fra borgere, der er placeret i fx virksomhedspraktik.

Kommunen skal føre tilsyn med borgeres rådighed for at sikre, at borgeren modtager den korrekte ydelse. For at det kan ske, skal borgeren selv registrere sine timer, virksomheden skal derefter godkende timerne, og til sidst skal kommunen godkende og journalisere timerne.

Alle disse arbejdsgange bliver digitaliseret og automatiseret i Schultz Timeseddel. Kommunen opnår en markant tidsbesparelse, ligesom borgeren og virksomheden vil møde et mere fleksibelt, nemt og hurtigt registreringssystem.

Med Schultz Timeseddel er der fuld integration til det fælles datagrundlag (DFDG). Dermed kan sagsbehandleren oprette borgerens timeseddelforløb med udgangspunkt i en placering i DFDG og undgå dobbeltregistrering.

Borgerens involvering
Borgeren modtager en online-anmodning om at registrere sine timer i systemet. Borgeren logger herefter ind på sin egen side med NemID, registrerer sin tid og sender den videre til virksomheden. Hvis borgeren glemmer at registrere sin tid, kan systemet sættes op, så der automatisk sendes en rykker via brev, digital-post, e-mail eller SMS.

Virksomhedens involvering
Når en borger har udfyldt sin timeseddel, bliver den sendt til virksomhedens kontaktperson, som enten godkender, afviser eller kommenterer og returnerer timeregistreringen. Kontaktpersonen logger på med NemLog-in med sit NemID Erhverv. Hvis virksomheden har mange kontaktpersoner og derfor ønsker en single-sign-on-løsning, kan systemet også håndtere dette.

Kommunens overblik
Kommunen kan til enhver tid følge med i timesedlernes fremdrift, men arbejdsgangene er automatiserede, og sagsbehandleren holdes løbende opdateret om fx rykkerbreve.

Den godkendte timeseddel bliver automatisk journaliseret på borgerens sag. Sagsbehandleren kan vælge at modtage et advis, hvis timekravet ikke er opfyldt, eller hvis timesedlen er blevet afvist.

Tilpas systemet til dine behov
Schultz Timeseddel er et fleksibelt produkt, der kan sættes op efter kommunens behov fx:
  • rykkere og beskeder kan sættes fleksibelt op for den enkelte borger
  • sagsbehandleren styrer på borgerniveau, om og hvornår der skal oprettes advis
  • tekster kan sættes fleksibelt op og tilpasses de forskellige målgrupper
  • kommunen vælger selv, om om man ønsker at kommunikere via digital post, SMS eller mail til de forskellige målgrupper.
Flowchart Schultz Timeseddel
Illustration af flowet i Schultz Timeseddel

Tæt integration med jobcentrets fagsystem
Schultz Timeseddel kan integreres med jobcentrets fagsystem, så informationer genbruges, og der sikres dokumentation og advisering om relevante forhold.

Sagsbehandleren kan fx tilgå en borgers timeregistrering via et link fra den side, der viser borgeren i fagsystemet. Borgerens registrering journaliseres automatisk i fagsystemet, og eventuelle opgaver adviseres til sagsbehandleren.
Fakta

Spar tid og ressourcer
Systemet sparer tid og ressourcer ved at digitalisere manuel registrering.

Fleksibel registrering
Borgeren kan udfylde timesedlen dag for dag eller samlet for en længere periode.

Mulig tilpasning af systemet
Systemet kan sende beskeder via: brev, digital-post, e-mail eller SMS alt efter kommunens ønske.

Indbygget sikkerhed
Alle informationer holdes fortrolige: Log-on sker ved brug af NemID og afsendelse sker med Digital Signatur.

Hent produktblad