Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Nyheder

Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Schultz er med.

"Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med." er titlen på regeringens udspil, der er et 40 siders oplæg til forenklinger på beskæftigelsesområdet. Men hvad kan vi forvente af udspillet? Schultz’ fagspecialist Iben Thagaard har kigget nærmere på sagen.

Regeringens udspil ”Mere Frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.” indeholder en lang række forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats. Kommer regeringen i mål med at få landet en politisk aftale, kan vi bl.a. se frem til:

 • Forenkling af beskæftigelsesindsatsloven
 • Større fokus på resultater
 • Øget digitalisering
Forenkling af beskæftigelsesindsatsloven
Ønsket om en forenkling af regler og proceskrav kan ingen være imod. Det er hævet over enhver tvivl, at den regeljungle, som præger beskæftigelsesområdet, er et dyrt setup og har store konsekvenser for både borgere, virksomheder og kommuner.

Det kommer derfor heller ikke som nogen overraskelse, at kommuner og borgere har sendt 445 konkrete forslag til regeringens forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Hvis der gennem et politisk flertal tages ansvar for de mange komplicerede regler for kontaktforløb, løntilskud og andre ting, vil det kunne mærkes i praksis.

Regeringens udspil lægger bl.a. op til:
 • Forenkling af kontaktforløbet. Alle ledige skal have mindst fire samtaler.
 • Forenkling af mindre intensiv indsats. Alle ledige omfattes af mindre intensiv indsats seks uger op til jobstart.
 • Forenkling af varighedsbegrænsningen for virksomhedspraktik. Fra fem til to varighedsbegrænsninger.
 • Forenkling af voksenlærlingeordningen. Fra seks til tre målgrupper.
 • Forenkling af målgruppe 2.9, unge under 18 år. I dag består målgruppen reelt af to forskellige målgrupper. Fremover skal målgruppen kun udgøre én målgruppe.
Der er mange gode forslag til forenklinger i regeringens udspil. Men det levner formentlig også plads til ønsketænkning hos mange. For hvad med antallet af målgrupper, undermålgrupper, særmålgrupper og kontaktgrupper ud over målgruppe 2.9? Eller antallet af de særregler og undtagelsesbestemmelser, der kendetegner beskæftigelseslovgivningen i dag? En forenkling af disse områder vil formentlig blive taget varmt imod – og måske endda være afgørende for, om der reelt kommer den historiske regelforenkling, der lægges op til.

Schultz understøtter regelforenklingerne
Selvom der er lagt op til store ændringer i regeringens udspil, vurderer vi, at ingen af dem stiller markant anderledes krav til Schultz’ fagsystem Schultz Fasit, som bruges af mere end halvdelen af landets sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet.

I Schultz arbejder vi med lovgivning på tætteste hold, ligesom vi er vant til at implementere reformer og leve op til kravene fra STAR i vores digitale løsninger, herunder Schultz Fasit. Vi har en løbende dialog med STAR, hvor vi rådgiver om digitaliseringsklar lovgivning, og den dialog vil vi naturligvis fortsætte. Vi står selvfølgelig også klar til at tage en proaktiv dialog med landets jobcentre om, hvad de kommende regler på beskæftigelsesområdet kommer til at betyde, ligesom vi vil sikre overblik over reglerne i vores guider og overbliksmateriale på lovinformationsområdet, så snart nye regler træder i kraft.

Større fokus på resultater
I bytte for færre proceskrav får kommunerne med regeringens udspil en benchmark-rapport med tilhørende målinger, der skal synliggøre den enkelte kommunes resultater. Det vidner om, at controlling i endnu højere grad vil være et centralt omdrejningspunkt for kommunernes beskæftigelsesindsats.

Med det øgede fokus på controlling bliver datakvalitet om muligt endnu vigtigere – for man skal have styr på sine data for at vide, hvad der virker. Denne strategiske indsats har flere af vores kunder på beskæftigelsesområdet allerede taget hul på, enten på egen hånd eller i samarbejde med Schultz, hvilket bl.a. har resulteret i effekter som:
 • Bedre datadisciplin
 • Færre dobbeltregistreringer
 • Afhjælpning af uhensigtsmæssige arbejdsgange
Øget digitalisering
Et af regeringens ønsker er et såkaldt Virtuelt Jobcenter, som skal skabe rammerne for øget selvbetjening for såvel borgere som virksomheder. I Schultz ser vi positivt på det øgede fokus på digitale løsninger – særligt hvis Det Virtuelle Jobcenter også bliver et Visionært Jobcenter, der med nye teknologier skaber rum for en mere intelligent beskæftigelsesindsats.

Tidsplanen for de kommende politiske forhandlinger er ikke offentliggjort. Vi ved derfor ikke, om vi kan forvente et lovforslag til foråret, til sommer eller til efteråret. Men dét, vi ved, er, at Schultz vil tage aktivt del i fremtidens beskæftigelsesindsats.

 

4. dec. 2017

Læs mereVis mindre

Tidligere nyheder og nyhedsbreve

Nyhedsbreve
VejlederforumHelt normal - ny serie i Vejlederforum | Schultz Vejlederforum 24. oktoberEr det ildsjæle eller ungesynet, der gør forskellen | Schultz Vejlederforum 10. oktoberProfessor: Forskning skal klæde praktikere på fremfor at klæde dem af | Schultz Vejlederforum 28. septemberStefan Hermann: Derfor skal vi skabe en ny retning | Schultz Vejlederforum 13. septemberSteffen Jensen: Der er behov for mere viden om vejledningsindsatserne | Schultz Vejlederforum 29. augustHvad gør en forskel - ny serie | Schultz Vejlederforum 15. augustAha og uha - derfor skal vi undre os | Schultz Vejlederforum 26. juniEr vejledning reduceret til en pligt for de marginaliserede | Schultz Vejlederforum 13. juniBente Sorgenfrey: Teknologi er en god tjener, men en ond herre | Schultz Vejlederforum 16. majIda Auken: Jeg ser ikke en robot vejlede. Mød det nye par: robotten og vejlederen | Schultz Vejlederforum 2. majHvor er fagligheden og forskningen? Modsvar til ny anbefaling om at nedlægge UU | Schultz Vejlederforum 20. aprilI seng med fjenden. Ny serie om kunstig intelligens | Schultz Vejlederforum 5. aprilKunstig intelligens er ikke længere ren science fiction | Schultz Vejlederforum 21. martsDerfor er faglig uenighed mellem professioner en skadelig myte | Schultz Vejlederforum 7. martsSamarbejde løser ikke noget i sig selv - få råd til tværfaglighed | Schultz Vejlederforum 22. februarTværfaglighed - tidsrøver eller taktisk klogt. Og hvordan gør man så | Schultz Vejlederforum 7. februarDerfor ses ægte tværfaglighed sjældent - 9 tips til bedre tværfagligt samarbejde | Schultz Vejlederforum 24. januarHvordan krydser vi grænser uden at krydse klinger - kick-off på ny serie om tværfaglighed | Schultz Vejlederforum 10. januar