Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kurser m.v.

Lær at skrive den gode afgørelse

Du får en grundlæggende forståelse for, hvorfor forvaltningsret er vigtigt som sagsbehandler på det sociale område. Du lærer bl.a. at skrive den gode afgørelse og får dermed en større sikkerhed, når du træffer afgørelser, så du undgår fejl i sagsbehandlingen.

Læs mere, og tilmeld dig

Sådan følger du op på sygedagpengesager

Du får et grundlæggende kendskab til sygedagpengeopfølgningen og lærer, hvordan du skal sagsbehandle og træffe afgørelser efter sygedagpengeloven.

Læs mere, og tilmeld dig

Bliv klædt på til at træffe afgørelser om støtte til køb af bil

Du bliver klædt på til at forstå, hvornår der skal bevilges støtte til køb af bil efter serviceloven. Du får også indblik i, hvordan sagen skal oplyses, så du kan træffe en korrekt afgørelse.

Læs mere, og tilmeld dig

Få styr på aktivlovens regler om rådighed og sanktioner

Du får indsigt i de konkrete bestemmelser om rådighed og sanktioner og en forståelse for samspillet mellem dem. Du bliver opmærksom på, hvilke krav der stilles til sagsbehandlingen, når der skal træffes afgørelse om sanktion.

Læs mere, og tilmeld dig