Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Om Schultz

Schultz' bestyrelse   1/1

Mit hjerte banker for kommunerne

Tidligere borgmester Erik Fabrin bliver nyt medlem af bestyrelsen i Schultz

Tidligere borgmester Erik Fabrin bliver nyt medlem af bestyrelsen i Schultz. Erik Fabrin var gennem 27 år borgmester - først i Søllerød Kommune og efterfølgende i Rudersdal Kommune, hvor han stoppede i kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2013.

Som borgmester var Erik Fabrin et aktivt medlem af ledelsen i Kommunernes Landsforening, og i en periode på fire år var han formand for KL. De senere år har Erik Fabrin været bestyrelsesformand i KOMBIT - kommunernes fælles IT-selskab.  Gennem fælleskommunale projekter arbejder KOMBIT på at skabe konkurrence i det kommunale IT-marked.

Tre hurtige spørgsmål til Erik Fabrin:

Hvad er din motivation for at træde ind i bestyrelsen i Schultz?

Kommunerne har meget brug for gode digitale løsninger, hvis vi skal få mest muligt ud af skattekronerne, og hvis der skal leveres høj kvalitet til borgere og virksomheder. Jeg er overbevist om, at det kun kan lykkes, hvis vi har et marked med dygtige og innovative leverandører.

Mit hjerte banker for det kommunale Danmark, og derfor har jeg gennem en årrække arbejdet på at få skabt et marked med konkurrence og gennemsigtighed for digitale løsninger til kommunerne. Priserne har været for høje, og udviklingen er gået for langsomt.

Det bliver derfor en spændende udfordring nu at skulle arbejde på leverandørsiden.

Hvad er vigtigt, når man skal levere digitale løsninger til kommunerne?

Prisen skal naturligvis være fornuftig, så skatteyderne betaler en rimelig pris, men mine mange erfaringer med IT-projekter i kommunerne får mig til at fremhæve tre andre forhold.

For det første er det afgørende, at driftssikkerheden er i orden. Kommunerne kan ikke leve med systemer, der er ustabile.

For det andet må kommunerne ikke blive låst til en bestemt leverandør. Hvis kommunen er utilfreds med løsningen, servicen eller prisen, skal de kunne skifte leverandør uden, at alt skal skiftes ud.

For det tredje skabes de gode digitale løsninger næsten altid kun, når man kombinerer en stor faglig indsigt med digitale kompetencer. IT er for vigtigt til alene at overlade det til IT-folkene, og det tiltaler mig meget, at Schultz har en stor indsigt i de fleste af de fagområder, som kommunerne arbejder med.

Hvad tænker du om, at du nu skal sidde på den anden side af bordet?

Det har været afgørende for mig, at Schultz har en lang historie og er kendt ude i kommunerne for stabilitet og kvalitet. Schultz har allerede vist, at de er ved at blive en vigtig og innovativ IT-leverandører til den offentlige sektor. Den udvikling vil jeg gerne støtte op om, og jeg tror, at min indsigt i kommunerne kan bidrage.

Men selvom jeg nu sidder på den anden side af bordet, har mit hjerte i mange år banket for det kommunale Danmark. Og det vil det blive ved med at gøre.

Erik Fabrin