Informationsportaler, fagsystemer og it-løsninger

  

Kundecases

Kundecases   12/15

Ingen tvivl om procedurerne

Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser er en af de mange opgaver, administrativ konsulent Gitte Overgaard varetager i Greve Kommune. Hun har fokus på, at beskrivelserne bliver så entydige, at der ikke kan opstå misforståelser

Der er ikke plads til lokale varianter
"Teksten skal kunne forstås af både politikere, ledere og medarbejdere, og der er ikke plads til lokale varianter og fortolkninger af, hvordan vi håndterer tingene. Derfor skal strukturen være rigtig, og en ny beskrivelse af fx magtanvendelse skal være tilgængelig for alle, lige så snart den er kvalitetssikret. Vi får arbejdsgangsbeskrivelsen lagt ud på Schultz-portalen og giver umiddelbart derefter medarbejderne besked," fortæller Gitte Overgaard.

"Vi har brug for et redskab, som ikke levner plads til fortolkninger."

Gitte Overgaard, administrativ konsulent i Socialcentret, Greve Kommune

Ingen tvivl om procedurerne
"Der må ikke herske tvivl om procedurerne, og systemet gør det nemt at sikre, at alle ved, hvordan vi rent praktisk gør tingene i vores kommune. Når en tekst er publiceret på portalen, så er den også godkendt." Portalen er et godt arbejdsredskab, og Greve Kommune har valgt også at indarbejde kompetenceplaner i Schultz-portalen, så der er link fra planerne til arbejdsgangsbeskrivelser og lovgivning. "Dermed har vi det hele samlet. Portalen giver overblik og er et rigtig godt arbejdsredskab, ikke mindst for nye medarbejdere. Og Schultz er en konstruktiv samarbejdspartner, som vi har en god dialog med."